CZ | EN

Přeměna odpadů na zdroje

Přeměna odpadů na zdroje

31. 7. 2018

171 projektů, které pracují s druhotnou surovinou, šetří primární zdroje a dělají tak ze Země lepší místo k žití


Již 2. ročník soutěže Přeměny odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu se snaží motivovat firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšleli, jak použité materiály a nefunkční výrobky znovu využít jako zdroje cenných surovin. Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu popisuje důvody iniciující soutěž:   

"Jsme si vědomi toho, že zdroje nejsou bezedné, 
a proto by udržitelné nakládání se surovinovými 
zdroji mělo být naší prioritou. 
Česká republika nemá dostatek 
všech potřebných surovinových zdrojů, 

o to více se musí snažit existující zdroje 
znovu efektivně využívat,"

Přeměna odpadů na zdroje, získávání druhotných surovin a přechod na cirkulární ekonomiku je téma, které zcela oprávněně rezonuje nejen Evropskou unií, ale celým světem. Nelze se vyhýbat zodpovědnosti za způsob, jakým využíváme neobnovitelné primární zdroje naší planety.

Společnost AQUATEST a celá skupina PURUM KRAFT, jejímž jsme členem, neposkytuje pouze kvalitní služby v oblasti životního prostředí, ale aktivně pomáháme čisté životní prostředí také chránit. Je nám proto ctí vyjádřit obdiv za inovativní a kreativní projekty, které pro svoji výrobu využívají druhotné suroviny. Sami jsme vždy preferovali udržitelné využívání zdrojů, recyklaci a materiálové využití odpadu, které jsou nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady a jednou z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. 

Několik vítězných projektů ilustrujících dobrou praxi v oblasti oběhového hospodářství jsme měli tu čest ocenit. Ceny jsme předali společně se sesterskými společnostmi Purum a SG Geotechnika, které samy principy cirkulární ekonomiky zastávají. Vítězům, kteří šetří limitované zdroje a chrání tím životní prostředí tímto srdečně gratulujeme!1. místo - obec Vysoké Pole
Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole 
Kategorie nejlepší využití druhotných surovin v projektech veřejné správy

1. místo - Pavlína Šebestová, VUT Brno
Autoklávový pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla
Kategorie nejlepší projekty studentů VŠ2. místo - obec Karlovice
Využití recyklátu pro výstavbu zázemí pro sportovní aktivity
Kategorie nejlepší využití druhotných surovin v projektech veřejné správy

3. místo - obec Kněžice
Digestát, tekuté hnojivo
Kategorie nejlepší využití druhotných surovin v projektech veřejné správy

Pro další informace sledujte náš web.