CZ | EN

Přechod českého průmyslu k principům oběhového hospodářství?

  • Domů
  • Aktuality
  • Přechod českého průmyslu k principům oběhového hospodářství?

Přechod českého průmyslu k principům oběhového hospodářství?

11. 7. 2018

Jaký je aktuální vývoj českého průmyslu a zahraničního obchodu? To jsme prodiskutovali v rámci Kulatého stolu COMENIA s Ministerstvem průmyslu a obchodu

V průběhu večera byly diskutovány aktuální plány, problémy a priority českého průmyslu a zahraničního obchodu. Daniel Kraft, předseda představenstva společnosti AQUATEST a skupiny PURUM KRAFT, ve svém vystoupení podtrhl význam předvídatelného přístupu státu k podnikatelskému prostředí. Stát má garantovat stabilní, podnikatelsky vstřícný rozvoj ekonomiky, vytvářet takové prostředí, ve kterém budou za férových podmínek moci fungovat české firmy a český kapitál. 

Úspěšná spolupráce českého státu a českých firem  

Ačkoliv je i pro skupinu PURUM KRAFT klíčový privátní sektor, jsou pro podnikání některých z jeho členů dominantní veřejné zakázky. V minulosti stát sehrával poměrně úspěšnou úlohu, jednalo se například o rozsáhlé projekty odstraňování ekologických zátěží, v jejichž sanacích by bylo vhodné pokračovat nadále. Jiným podnětem k vyšší aktivitě ze strany státu je rozvoj dopravní infrastruktury, kde Česká republika potřebuje zefektivnit zejména plánování a realizaci klíčových projektů liniových staveb. Rozhodným pro úspěšnou spolupráci českého státu a českých firem zde bude především úzká spolupráce a vzájemné pochopení při způsobu zadávání veřejných zakázek. V situaci, kdy se klíčové společensky a veřejně citlivé projekty soutěží jen na cenu, i když zákon umožňuje výrazně širší kritéria, a to zejména v oblasti kvality, nás staví do nevhodné pozice. Zejména v oblasti ekologie bychom se mohli inspirovat v řadě zahraničních příkladů a zadávací procesy stavět s vědomím, že jde o investice do budoucnosti příštích generací.  

Koncepční přístup k životnímu prostředí a oběhovému hospodářství  

Úloha Ministerstva průmyslu a obchodu je také klíčová ve smyslu strategického rozvoje našeho státu. Zde velmi pozitivně hodnotíme dlouhodobý rozvoj v oblasti koncepčního přístupu k problematice životního prostředí a podpory přechodu české ekonomiky na oběhové hospodářství, jak dokládají příslušné státní koncepce v oblasti nakládání s odpady. České společnosti AQUATEST, Purum a další členové skupiny PURUM KRAFT poskytující komplexní služby v oblasti životního prostředí a jeho ochrany, vítají podporu závádění principů cirkulární ekonomiky ze strany státu, s jejíž principy a metodami se ve svém podnikání ztotožňují dlouhodobě.