CZ | EN

Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energetického využití odpadů

  • Domů
  • Aktuality
  • Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energetického využití odpadů

Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energetického využití odpadů

13. 5. 2019

Čeští, polští a slovenští experti budou řešit budoucnost využití odpadu, otázky třídění a recyklace druhotných surovin, energetického využití spalitelných frakcí ze směsného komunálního odpadu, a nabídnou nová optimální řešení pro obecní systémy v nakládání s komunálními odpady

2. Česko-polská konference "Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu"

Konference naváže na loňský ročník společné výměny zkušeností a dobrých praktik při řešení problematiky nakládání s komunálními odpady v České republice a Polsku, kdy se odborníci shodli na nedostatečné legislativě, motivaci i stabilním prostředí pro efektivní snižování skládkovaného komunálního odpadu v České republice, zatímco za sousedním Polskem zaostáváme v budování infrastruktury pro třídění i recyklaci o několik let. Konference nově přinese také aktuální informace o řešení této problematiky na Slovensku, a to s ohledem na naplňování rámcových cílů Evropské unie v oblasti oběhového hospodářství. Jako v prvním ročníku konference i letošní exkurze v Polsku a České republice představí moderní zařízení pro nakládání s komunálními odpady, jako jsou linky s optickým tříděním, zejména druhotných surovin, technologie na výrobu alternativního paliva TAP, překládací stanice pro logistiku s komunálními odpady a proběhnou také prohlídky zařízení určených k termickému zpracování komunálních odpadů v Brně a v Krakově.

Mezinárodní konferenci byly uděleny čestné záštity Ministerstva životního prostředí a Česko-polské obchodní komory  

O důležitosti tématu konference s ohledem na připravovanou legislativu se zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných odpadů, svědčí záštita Ministerstva životního prostředí udělená panem ministrem Richardem Brabcem a Česko-polské obchodní komory, kterou poskytl pan předseda představenstva Jiří Cienciala. Akce se koná také za podpory Okresní hospodářské komory Olomouc, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a zúčastní se mimo jiné i společnosti jako je Sutco Polska Sp. z. o. o., Veolia Energie ČR, EKO-KOM a.s., OZO Ostrava s.r.o., FCC Česká republika, s.r.o., SGS Czech Republic s.r.o., SAKO Brno, a.s. či Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

29. – 30. května 2019
NH Collection Olomouc Congress Hotel
Program konference
Přihláška na konferenci

Konference naváže na 1. Česko-polskou konferenci "Výzvy v nakládání s komunálními odpady"

Nestihli jste první ročník konference se závěry, kdy v ČR chybí motivace i legislativa k většímu využívání odpadů? Přečtěte si více, že ve srovnání se sousedním Polskem zaostáváme v budování infrastruktury pro třídění i recyklaci o několik let.