CZ | EN

Citlivě chráníme vodní zdroje nejenom v krajině, ale také v památkových zónách

  • Domů
  • Aktuality
  • Citlivě chráníme vodní zdroje nejenom v krajině, ale také v památkových zónách

Citlivě chráníme vodní zdroje nejenom v krajině, ale také v památkových zónách

7. 5. 2019

Dolní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích se po 80 letech dočkal své rekultivace

Vodní nádrž se nachází v chráněné památkové zóně a je významná také z hlediska ochrany přírody. Zahájení sanačních prací prováděných českou společností AQUATEST přecházely mnohé přírodovědné, technické i archeologické studie. Během čištění bude ze dna rybníku vytěženo na 3 500 tun bahna, kterému tak bude poprvé od 30. let ve 20. století.

Pod dohledem památkářů bylo citlivě rozebráno původní kamenivo ze břehů a začalo samotné odstranění sedimentu. Po odběrech a provedených analýzách se ukázalo, že sediment je možné nadále využít pro ukládání na povrch terénu a nemusí putovat na skládku, jak odpovídá Naděžda Zamrazilová za společnost AQUATEST:

"Bahno se musí nejdříve vysušit. Máme tady deponii, kam se sediment přehazuje. V momentě, kdy sediment jeví známky toho, že je suchý a schopný přepravy, budeme tento sediment využívat k rekultivaci. Podle analýz se dá ještě využít a nepůjde na skládku."

Poslechněte si celou reportáž na Českém rozhlase