CZ | EN

Komplexní stanovení kanabinoidů v konopí

Komplexní stanovení kanabinoidů v konopí

15. 10. 2019

Zajišťujeme akreditované stanovení kanabinoidů, včetně celkového THC, CBD a CBG. Potkejte se s našimi specialisty na Mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest. Budeme se na vás těšit ve dnech 1. až 3. listopadu 2019 v PVA Expo Praha Letňany

Konopí je stará kulturní rostlina, která byla v našem prostředí v minulosti pěstována především pro vlákno a olejnatá semena. Užívala se v lidovém léčitelství a u nás nebyla považována za drogu, jako jsou třeba alkohol nebo tabák. S rozvojem chemického průmyslu a moderního zemědělství přišly ekonomicky výhodnější alternativy konopí, například bavlněné látky, sisálová a nylonová lana, olejniny jako řepka či slunečnice. To mělo za následek, že se u nás konopí skoro přestalo pěstovat. Renesance zájmu o konopí přišla až v šedesátých letech dvacátého století, kdy se začalo užívat jako rekreační droga, čímž se stalo předmětem zájmu forenzní analytické chemie.

Obsah kanabinoidů včetně formy je podstatný pro producenty léčivých a kosmetických přípravků s výtažky z konopí

Rostlina konopí obsahuje chemické sloučeniny zvané kanabinoidy, přičemž nejvyšší obsah kanabinoidů se nachází v trichomech („chloupcích“) na květu samičí rostliny. Listy dolní části rostliny obsahují nízké koncentrace kanabinoidů a stonek a semena jen minimálně. Nejvíce zmiňovanými a zastoupenými kanabinoidy jsou THC (delta-9-Tetrahydrokanabinol) a CBD (Kanabidiol). Obě tyto látky mají kladné terapeutické účinky na lidské zdraví. THC zároveň působí jako psychotropní látka, a proto je zákonem stanoven limit do 0,3 % celkového dostupného THC. Standardní postup pro analýzu THC ve forenzní praxi je uzákoněn v předpisech EU pro schvalování povolených odrůd technického konopí (Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, Příloha 1). V posledních letech se zvyšuje zájem o užívání výtažků z konopí v léčitelství a kosmetice. Pro tyto účely se zpracovává konopí s nízkým obsahem THC. Tyto rostliny místo THC produkují převážně CBD nebo CBG (Kanabigerol). Pro producenty léčivých a kosmetických přípravků je důležitou informací obsah všech aktivních látek včetně formy, ve které se v rostlině nacházejí.

Laboratoř AQUATEST provádí akreditovaný postup stanovení kanabinoidů

Laboratoř společnosti AQUATEST se začala před několika lety problematikou stanovení kanabinoidů zabývat a zavedla akreditovaný postup stanovení, a to jak v rostlině, tak v konopných produktech jako jsou oleje, masti, kapsle a další. V laboratoři je využívána technika plynové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí, která umožňuje získat pro detekci každé látky samostatný detekční signál odvozený z jejího hmotnostního spektra. Na selektivních hmotnostních signálech se analyty vzájemně neovlivňují a stanovení i minoritních složek je selektivní a přesné. Běžně lze měřit jak neutrální formy kanabinoidů (CBD, delta-9-THC, CBG, CBN, CBC), tak i jejich kyselé formy (CBDA, THCA, CBGA). Součástí analýzy kanabinoidů je i stanovení „celkového THC“ a „celkového CBD“, případně i „celkového CBG“, které získáme tepelnou dekarboxylací vzorku. Rostlina konopí totiž neutrální kanabinoidy (THC, CBD, CBG) prakticky neobsahuje. V rostlině jsou přítomny převážně kyselé formy kanabinoidů (THCA, CBDA, CBGA), které se při zahřátí na teploty vyšší než 100 °C ireverzibilně dekarboxylují za vzniku neutrálních kanabinoidů. Výsledkem analýzy je pak celkové množství dostupných kanabinoidů bez ohledu na to, v jaké formě jsou v rostlině přítomné.

Přečtěte si více o analyzovaných látkách v konopí, množství vzorků, či právních aspektů analýzy rostlin konopí »

V případě potřeby klienta je možné rozšířit testování i na doplňkové rozbory jako jsou stanovení těžkých kovů, aflatoxinů, pesticidů či mikrobiologických zkoušek. Zkušenosti našich specialistů často využívají klienti k odborným konzultacím a poradám, kdy dochází k obohacení obou stran o nové vědomosti, poznatky a zkušenosti.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Tým Laboratoře společnosti AQUATEST
Přílohy: