Člen skupiny
CZ | EN

Konopí a stanovení kanabinoidů

Konopí a stanovení kanabinoidů

15. 10. 2019

Konopí je stará kulturní rostlina, která byla v našem prostředí v minulosti pěstována především pro vlákno a olejnatá semena. Užívala se v lidovém léčitelství a nebyla považována za drogu, jako jsou třeba alkohol nebo tabák. S rozvojem chemického průmyslu a moderního zemědělství přišly ekonomicky výhodnější alternativy konopí, například bavlněné látky, sisálová a nylonová lana, či olejniny jako řepka a slunečnice, které měly za následek, že se u nás konopí skoro přestalo pěstovat. Renesance zájmu o konopí přišla až v šedesátých letech dvacátého století, kdy se začalo užívat jako rekreační droga, čímž se stalo předmětem zájmu forenzní analytické chemie. 


Potkejte se s našimi specialisty na Mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest. Na největším veletrhu svého druhu na světě se na vás budeme těšit ve dnech 1. až 3. listopadu 2019 v PVA Expo Praha Letňany.


Kanabinoidy v konopí 

Rostlina konopí obsahuje chemické sloučeniny zvané kanabinoidy, přičemž nejvyšší obsah kanabinoidů se nachází v trichomech („chloupcích“) na květu samičí rostliny. Listy dolní části rostliny obsahují nízké koncentrace kanabinoidů, stonek a semena jen minimálně. Nejvíce zmiňovanými a zastoupenými kanabinoidy jsou THC (delta-9-Tetrahydrokanabinol) a CBD (Kanabidiol), které mají kladné terapeutické účinky na lidské zdraví. THC zároveň působí jako psychotropní látka, a proto je zákonem stanoven limit do 0,3 % celkového dostupného THC. Standardní postup pro analýzu THC ve forenzní praxi je uzákoněn v předpisech EU pro schvalování povolených odrůd technického konopí (Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, Příloha 1). V posledních letech se zvyšuje zájem o užívání výtažků z konopí v léčitelství a kosmetice. Pro tyto účely se zpracovává konopí s nízkým obsahem THC. Tyto rostliny místo THC produkují převážně látky CBD nebo CBG (Kanabigerol). Pro producenty léčivých a kosmetických přípravků je důležitou informací obsah všech aktivních látek včetně formy, ve které se v rostlině nacházejí.  

Akreditované stanovení kanabinoidů, včetně celkového THC, CBD a CBG

Laboratoř společnosti AQUATEST a.s. se problematikou stanovení kanabinoidů zabývá již řadu let a zavedla akreditovaný postup stanovení těchto látek jak v rostlině, tak v konopných produktech, jako jsou oleje, masti, kapsle a podobně. V laboratoři je využívána technika plynové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí, která umožňuje získat pro detekci každé látky samostatný detekční signál odvozený z jejího hmotnostního spektra. Na selektivních hmotnostních signálech se analyty vzájemně neovlivňují a stanovení i minoritních složek je selektivní a přesné. Běžně lze měřit jak neutrální formy kanabinoidů (CBD, delta-9-THC, CBG, CBN, CBC), tak i jejich kyselé formy (CBDA, THCA, CBGA). Součástí analýzy kanabinoidů je také stanovení „celkového THC“ a „celkového CBD“, případně i „celkového CBG“, které získáme tepelnou dekarboxylací vzorku. Rostlina konopí totiž neutrální kanabinoidy (THC, CBD, CBG) prakticky neobsahuje. V rostlině jsou přítomny převážně kyselé formy kanabinoidů (THCA, CBDA, CBGA), které se při zahřátí na teploty vyšší než 100°C ireverzibilně dekarboxylují za vzniku neutrálních kanabinoidů. Výsledkem analýzy je pak celkové množství dostupných kanabinoidů bez ohledu na to, v jaké formě jsou v rostlině přítomné.

>> Přečtěte si více o analyzovaných látkách v konopí, množství vzorků, či právních aspektů analýzy rostlin konopí 

Dokážeme mnohem víc ...

V případě potřeby klienta je možné rozšířit testování i na doplňkové rozbory, jako je stanovení těžkých kovů, aflatoxinů, pesticidů či mikrobiologických zkoušek. Zkušenosti našich specialistů často využívají klienti k odborným konzultacím a poradám, kdy dochází k obohacení obou stran o nové vědomosti, poznatky a zkušenosti.


>> Potřebujete poradit? V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat

Tým Laboratoře společnosti AQUATEST a.s.
Přílohy: