Člen skupiny
CZ | EN

Metoda fluorescenční in-situ hybridizace

Metoda fluorescenční in-situ hybridizace

4. 12. 2019

Exklusivní metodou identifikace mikroorganismů technikou fluorescenční in-situ hybridizace (FISH), výrazně napomáháme optimalizaci čistírenského procesu, řešení separačních problémů a v souvislosti s tím, přinášíme zlepšení ekonomické bilance čistírny odpadních vod

Laboratoře společnosti AQUATEST a.s., právě zavedly exklusivní metodu identifikace mikroorganismů metodou FISH. Na otázky, jak technika fluorescenční in-situ hybridizace funguje a jaké výhody přináší pravidelný monitoring mikrobiálního osídlení touto metodou, odpovídá zástupce laboratoří.

Pro koho je metoda užitečná?

Metoda FISH byla zavedena za účelem identifikace mikrobiálního osídlení zejména v čistírenských kalech. Tudíž je vhodná především pro provozovatele čistíren odpadních vod.

V čem může metoda pomoci čistírnám odpadních vod?

Metoda molekulární biologie FISH, představuje možnost hledání vztahů mezi mikrobiálním složením aktivovaného kalu a koncentrací zpoplatněných ukazatelů ve vodě, na odtoku z čistírny odpadních vod. Hlubší pochopení souvislostí mezi podmínkami aktivačního procesu a přítomným mikrobiálním osídlením čistírenského kalu, může vést k optimalizaci systému a zvýšení účinnosti technologie biologického odstraňování dusíku a fosforu. Aplikace metody FISH může rovněž pomoci při řešení separačních problémů pěnění a bytnění kalu, a to díky přesné identifikaci a kvantifikaci přítomné vláknité populace. Pravidelný monitoring mikrobiálního osídlení kalu, který naše laboratoř za využití metody FISH provádí, může významně napomoci optimalizaci čistírenského procesu, řešení separačních problémů, a v souvislosti s tím, vede také ke zlepšení ekonomické bilance čistírny odpadních vod.

Jak metoda funguje?

Metoda FISH vychází ze znalostí specifických sekvencí nukleových bází v DNA či RNA mikroorganismů, na základě kterých, lze určit jednotlivé rody, druhy nebo jinak fylogeneticky příbuzné skupiny mikroorganismů. K tomu jsou využívány fluorescenčně značené genové sondy, které jsou ve vzorku vázány ke komplementárním specifickým sekvencím RNA či DNA cílových mikroorganismů. Signál použité sondy je sledován ve fluorescenčním mikroskopu a v kombinaci s počítačovým programem je také umožněna kvantifikace detekovaných organismů.

Jaké jsou výhody metody FISH?

  • Metoda FISH dokáže identifikovat i kvantifikovat bakterie všech taxonomických kategorií (rodů, druhů nebo jinak fyziologicky příbuzných skupin).
  • Metodu lze aplikovat na jakýkoli druh kalů, zemin nebo vody.
  • Výsledky mohou být k dispozici již do tří pracovních dní.
  • Identifikace organismu probíhá nezávisle na jeho aktuální morfologii.
  • Díky možnosti kvantifikace lze sledovat vývoj organismu v čase.

Jaké jsou nevýhody metody FISH?

FISH analýzu je vhodné použít v případě, kdy máme znalost, které skupiny nebo mikroorganismy chceme detekovat. Proto není metoda vhodná pro první screening neznámých vzorků.

Jaké skupiny mikroorganismů jsme aktuálně schopni identifikovat v čistírenských kalech?

  • Nitrifikační bakterie
  • Nitritační bakterie (β -Proteobacteria)
  • Nitratační bakterie (rody Nitrospira, Nitrobacter)
  • Poly-P bakterie (polyfosfát kumulující)
  • Vybrané skupiny nejrozšířenějších vláknitých bakterií


V případě zájmu o rozšíření identifikace na další druhy, rody nebo skupiny mikroorganismů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci,
Tým laboratoře společnosti AQUATEST a.s.

Podívejte se s námi pod mikroskop! Nitrifikační bakterie v aktivovaném kalu ve zvětšení 400x. 


Metoda FISH umožňuje stanovit a kvantifikovat bakterie všech taxonomických kategorií. Zde se jedná o vláknitou bakterii Microthrix parvicella v aktivovaném kalu ve zvětšení 600x.

Přílohy:
Stáhněte si naši nabídku identifikace mikroorganismů metodou FISH pro rychlou přímou identifikaci bakterií v jejich přirozeném prostředí