Člen skupiny
CZ | EN

Laboratoř odhalí pesticidy a další škodliviny v podzemních vodách

  • Domů
  • Aktuality
  • Laboratoř odhalí pesticidy a další škodliviny v podzemních vodách

Laboratoř odhalí pesticidy a další škodliviny v podzemních vodách

27. 10. 2019

Odborníci společnosti AQUATEST se podílí na monitoringu podzemních vod napříč republikou pro Český hydrometeorologický ústav . V akreditované laboratoři stanovují 299 ukazatelů kvality vody, kromě základního chemického složení se jedná například o rozbor přítomnosti těžkých kovů, těkavých organických látek nebo o radiologický rozbor

„Dlouhodobý projekt analýz vzorků vody je naprosto jedinečný, protože testujeme také obsah pesticidních látek a rezidua lékových přípravků,“ říká Jitka Damašková, manažerka laboratoří společnosti AQUATEST. Náročné analýzy provádějí moderní měřící přístroje. V laboratoři společnosti AQUATEST je to především kapalinový chromatograf, který je používán zejména pro multireziduální analýzu pesticidních látek a jejich metabolitů, a také pro analýzu reziduí lékových přípravků. „To je například Warfarin, některá analgetika jako jsou paracetamol nebo ibuprofen, a další látky. V oblasti pesticidů je to velmi široká škála látek,“ upozorňuje Jitka Damašková. Právě díky kapalinovému chromatografu se daří odhalovat i ty nejmenší koncentrace látek. „Jsme schopni měřit přítomnost látek v řádu nanogramu na litr. To je totéž, co je miligram na 1 000 kubických metrů. Tedy jako kdybyste do 25metrového plaveckého bazénu kápli kapku menší, než je obvyklá kapka z kapátka,“ uvádí Libor Jech, analytik společnosti AQUATEST.

Analytici laboratoře AQUATEST odhalují v podzemních vodách mimo pesticidních látek i zbytky léčiv, která se více než desítku let už nepoužívají

V podzemních vodách se také nacházejí zbytky léčiv. Není zcela jasné, jakým způsobem se tam dostávají, ale vodítkem by mohl být kofein. V povrchových vodách se kofein vyskytuje velmi často, protože samozřejmě mnoho lidí pije kávu. „Vyloučený kofein pak dokážeme najít v odpadních vodách. Pokud nacházíme kofein ve vodách podzemních, jednou z teorií, jak se tam mohl dostat, je porušená kanalizace,“ říká Libor Jech, analytik společnosti AQUATEST. „Díky moderní technice analytici nacházejí v podzemních vodách stále více druhů látek,“ shrnuje Vít Kodeš, Oddělení jakosti vod ČHMÚ. Pokud analýza vzorku prokáže vyšší koncentraci konkrétní látky, tedy takovou, která překračuje povolené limity, Český hydrometeorologický ústav upozorní příslušné orgány. „Nacházíme látky nebo rezidua jejich metabolitů, což jsou látky, na které se přeměnily, které se tady nepoužívají třeba už patnáct let a my je v podzemních vodách přesto stále nacházíme,“ konstatuje Libor Jech. Nálezy pesticidů jsou časté především v intenzivně obhospodařovaných oblastech, jako je Polabí, Pomoraví nebo Podyjí. Podzemní voda je naopak nejkvalitnější v horských oblastech.

Analyzovaná data slouží vodárenským společnostem a provozovatelům zdrojů vody

Český hydrometeorologický ústav provozuje Národní informační systém kvality vody a jeho data jsou na webu ČHMÚ přístupná komukoliv. Data o přítomnosti pesticidů slouží vodárenským společnostem nebo provozovatelům zdrojů vody, informují je o kvalitě vody v okolí oblasti jimi provozovaného zdroje a o látkách, které je v této oblasti třeba sledovat. Společnosti skupiny PURUM GROUP se dlouhodobě podílí na výše zmíněném monitoringu podzemních vod pro ČHMÚ a od roku 2003 provádí kontroly stovek pozorovacích vrtů ČHMÚ pro stanovení geologických, hydrogeologických poměrů a technického stavu celostátní sítě pozorovacích vrtů podzemních vod v České republice.

Za rozhovor děkujeme Českému rozhlasu!

Zdroj: iRozhlas.cz