CZ | EN

Ekologické odstranění následků zahoření komunálního odpadu

  • Domů
  • Aktuality
  • Ekologické odstranění následků zahoření komunálního odpadu

Ekologické odstranění následků zahoření komunálního odpadu

5. 10. 2020

EKOLOGICKÉ ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ZAHOŘENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Při nedávném zahoření pražské překládací stanice komunálního odpadu, zajistili odborníci společností Purum a AQUATEST, členové skupiny PURUM KRAFT, okamžitý průzkum znečištění, zabránili úniku kontaminovaných vod do vodních zdrojů a odstranili veškeré následky požáru.

V oblastech ekologie a nakládání s odpady poskytujeme rozsáhlé portfolio produktů a služeb, včetně řešení mimořádných situací a krajně naléhavých stavů. Tým našich odborníků bezprostředně zajistil a odstranil následky zahoření překládací stanice komunálního odpadu. Po zajištění požáru komunálního odpadu a zachycení kontaminovaných hasebních vod proti úniku do kanalizace a vodních zdrojů, byly akreditovanou laboratoří společnosti AQUATEST odebrány vzorky hasební vody z retenčních jímek a lapáku nečistot. Následovalo provedení expresních rozborů odpadní vody pro stanovení základního popisu odpadu, včetně zjištění případných nebezpečných vlastností odpadů.  

Po provedení akreditované analýzy odpadní vody byla vyčerpána kontaminovaná voda a odstraněny následky požáru  

Kanalizační systém, retenční nádrže a lapák nečistot v areálu byl po zásahu hasičských jednotek značně zanesen nečistotami. Společnost Purum specializovanou technikou provedla čistění kanalizace, vyčerpání a vyčištění retenčních nádrží, lapáku nečistot a filtrů v odlučovačích ropných látek, aby byla zajištěna dostatečná kapacita záchytných jímek a tím se zabránilo případnému úniku odpadní hasební vody do vodního zdroje v případě výskytu dešťových srážek. Odpady a odpadní vody byly následně v normě ADR převezeny do koncového zařízení společnosti Purum k ekologickému odstranění. Veškeré následky požáru byly odstraněny a v současné době je odlučovač ropných látek, retenční nádrže a kanalizační systém zprovozněn, regenerován a splňuje svůj účel.

_ _ _

Mimořádné situace řešíme okamžitým průzkumem znečištění a zajištěním komplexních sanačních služeb k ochraně životního prostředí  

Máme bohaté zkušenosti, vlastní akreditovanou environmentální laboratoř, veškerou potřebnou techniku pro přepravu odpadů včetně nebezpečných, čištění a zázemí pro dočasné uskladnění a ekologické odstranění odpadů. Po celém území České republiky a Slovenska provozujeme řadu zařízení k ekologickému odstranění, nebo energetickému využití odpadů, a to zejména deemulgační neutralizační a solidifikační stanice, sklady pro uložení nebezpečných a ostatních odpadů, spalovnu nebezpečných odpadů. Sanační služby tak zajišťujeme komplexně od počátečního průzkumu znečištění a projektování, po vlastní realizaci, vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním.