CZ | EN

První projekt UNDP pro AQUATEST

První projekt UNDP pro AQUATEST

1. 6. 2021

Čeští odborníci zahájili monitoring mělkých zdrojů podzemních vod v africké Etiopii, který přispěje k efektivnímu a udržitelnému využívání vodních zásob pro potřeby rodinných farem a domácností. V rámci pilotního projektu zde došlo ke vzniku vůbec prvních monitorovacích vrtů za podpory Rozvojového programu OSN

Odborníci společnosti AQUATEST od roku 2015 pracují společně s Etiopskou agenturou pro transformaci zemědělství (Agricultural Transformation Agency, ATA) na mapování mělkých zdrojů podzemích vod, které mohou být využity pro umělé zavlažování menších pozemků rodinných farem. V uplynulých pěti letech jsme zmapovali téměř pětinu území celé Etiopie čítající na 200 000 km čtverečných. Ověřené zásoby postačí na zavlažování 2 567 669 rodinných farem, na kterých žije 12 838 345 lidí. Předpokládá se užití 0,5–1 l/s na jednu farmu.

Projekt prvních monitorovacích vrtů v Etiopii podpořil Rozvojový program OSN

Celých pět let se diskutovalo, jakou mají tyto zásoby zabezpečenost. Bylo prováděno expertní modelování, ale nebyl zahájen monitoring skutečné dynamiky těchto zásob. Až loňský rok bylo možné přihlásit návrh projektu do programu pro inovativní řešení v rámci iniciativy Challenge Fund: Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN. Projekt jsme navrhli a s radostí můžeme konstatovat, že program konečně naše volání vyslyšel a projekt na vybudování prvních dvou monitorovacích vrtů byl přijat.

Přední český hydrogeolog Jiří Šíma popisuje realizaci monitoringu

„V listopadu loňského roku jsme společně s etiopskými kolegy vybrali místa a v prosinci odvrtali dva 21 m hluboké vrty, jeden v jižní a druhý ve střední Etiopii. Pro monitoring zdrojů podzemních vod jsme zvolili přístroje německé společnosti Ott, které měří kolísání hladiny, teploty a elektrické konduktivity podzemní vody. Drobné alkalické baterky v datalogrech způsobily problém s jejich dopravou a značné prodlení v postupu projektu. V březnu se konečně podařilo vyzvednout přístroje z celnice na letišti Bole v Addis Abebě. Z Prahy přiletěl kolega s potřebnými Covid free certifikáty a začali jsme instalovat a oživovat měřáky na vrty,“ shrnuje hydrogeolog Jiří Šíma.

Zapojení měřáků trvalo skoro celý týden, protože spolu s instalací probíhalo také praktické školení etiopských kolegů, jak přístroje nastavit, jak stahovat data přímo z měřáků na lokalitě a jak je stáhnout ze serveru na ATA v Addis Abeba, na který měřáky pomocí zamontovaného modemu data odesílají. Po návratu do Addis Abeby jsem se ještě jednou sešli v restauraci naproti agentuře, protože ta v důsledku opatření proti Covid byla přístupná pouze pro zaměstnance. Prohlédli jsem si první záznamy ze stanic a ukázali si, jak data zobrazovat a uchovávat na PC. Prohlídka dat nám udělala radost. Oba datalogry pracují a výsledky z Adulala ukazuji na drobné denní kolísání hladiny v důsledku čerpání podzemní vody pro zavlažování políček rodinné farmy. Čerpaný vrt je situován asi 12 m od monitorovacího vrtu a je vybaven solárním systémem na odběr podzemní vody. „Je to asi první a také poslední projekt, který jsem celý řešil v restauraci při kávě nebo točeném pivu, pokud káva ještě nebyla po ránu uvařená,“ vzpomíná Jiří Šíma.

_ _ _ 

Etiopie patří mezi prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce. Společnost AQUATEST zde pomáhá mapovat vodní zdroje a jejich kvalitu téměř padesát let. Čtěte také >> Za autorstvím hydrogeologických a hydrochemických map africké Etiopie hledejte českou stopu nebo >> Jak se staví vodovod v africké Etiopii.Výběr místa pro monitorovací vrt Chuko, SidamaVýběr místa pro monitorovací vrt Adulala, OromiaVrtání na lokalitě Adalula, OromiaMonitorovací vrt je připravenPříprava instalace datalogruŠkolení, jak instalovat datalogerParametrizace datalogruMonitoring může začít


Výsledky monitoring za první týden ukazují drobné kolísání v důsledku čerpání na blízkém vrtu I Foto: AQUATEST a.s.