Člen skupiny
CZ | EN

Aktuality

Citlivě chráníme vodní zdroje nejenom v krajině, ale také v památkových zónách


Poslechněte si na Českém rozhlasu o rekultivaci Dolního rybníku Zámecké zahrady v Teplicích, který v chráněné památkové zóně revitalizuje česká…
Celý článek >

Zásadní role vědy a výzkumu pro ochranu vodních zdrojů


Chráníme vodní zdroje, odhalujeme nebezpečné koncentrace pesticidů a farmak ve vodě i v zeminách a akreditovali jsme přes 140 analytických metod…
Celý článek >

U nás mají přírodovědné obory budoucnost


Dne 20. 3. 2019 proběhl v Ústí nad Labem Den kariéry Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně. Nestihli jste se u nás zastavit?
Celý článek >

Praha umožňuje sběr jedlých olejů a tuků


Praha se připojuje k českým městům, která již sběr jedlých olejů a tuků umožňují. Sledujte s námi reportáž České televize!
Celý článek >

Ekologické odstranění nebezpečných odpadů z Frýdecko-Místecka


Pro zajištění havarijního stavu nelegálního skladu a odstranění 500 tisíc litrů nebezpečného odpadu ve Starém městě byla vybrána specializovaná…
Celý článek >

Získej poznatky z hydrologie, hydrogeologie a hydrochemie


Zajímá vás aktuální situace a kvalita životního prostředí? Přihlaste se na stáž do AQUATESTU! Zasvětíme vás do našich komplexních…
Celý článek >

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře


Zpracování odpadů, náhrada čistírny odpadních vod a kanalizace, vytápění obce, výroba elektřiny i výroba hnojiva, mohou být součástí jedné a…
Celý článek >

Recyklujeme solární panely


Recyklace solárních panelů má v cirkulární ekonomice svoji roli. Od roku 2009 se věnujeme výzkumu na poli recyklace a recyklujeme až 98 %…
Celý článek >