CZ | EN

Laboratorní služby

Vážení klienti, k 30. 4. 2023 byl definitivně ukončen provoz Laboratoře společnosti AQUATEST a.s.
Děkujeme za pochopení.

Podílíme se na monitoringu složek životního prostředí v širokém typu matric. Spolehnout se na nás můžete v otázce rozborů všech typů vod, zemin, půdy, odpadů, sedimentů, kalů, paliv, asfaltu, azbestu ve stavebním materiálu a ovzduší, a v neposlední řadě také ve stanovení kanabinoidů v rostlinném konopí. Provádíme speciální analýzy organických látek, především pesticidů a farmak, zjišťujeme kontaminace ropnými látkami a těžkými kovy v různých matricích

Akreditovaná a certifikovaná laboratoř společnosti AQUATEST a.s., patří mezi jedny z nejkomplexnějších laboratoří v oboru environmentálních rozborů. Řešíme pro vás problémy jak v klasické anorganické a organické chemii, tak v oborech speciální organické analýzy, mikrobiologie a radiologie. Jsme hrdi na kvalitně odváděnou práci, postavenou na vlastních ověřených metodách, postupech a za použití nejmodernějšího technického vybavení. Reagujeme na požadavky klientů a neustále rozšiřujeme škálu reziduí pesticidů a farmak ve vodě i v zemině, máme akreditovaných více než 130 laboratorních metod, řadu postupů vzorkování a terénních měření. Účastníme se mezilaboratorních testování pro celou řadu analytů v různých typech materiálů, a to jak v rámci České republiky, tak u zahraničních organizací. Působíme po celé České republice, environmentální laboratoř sídlí v Praze, provozuje pobočku v Mníšku pod Brdy a několik sběrných míst po celé České republice

Odborná osvědčení

  • Od roku 2000 jsme držiteli Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci.
  • Provádíme chemické, fyzikální, fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy léčivých a přírodních minerálních vod, na základně zapsání Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotnictví Slovenskej republiky, do seznamu laboratoří dle Vyhlášky č. 100/2006
  • Měříme a hodnotíme obsah přírodních radionuklidů ve vodě, a to celkové aktivity alfa a beta, radia 226, radonu 222 a uranu, dle povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • Nakládáme se zdroji ionizujícího záření, a to v rozsahu a způsobem zahrnujícím odběr a používání otevřených zářičů, dle povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • Povolení k zacházení s omamnými a návykovými látkami podle § 4 Zákona č. 167/1998 Sb.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář:Kontakt

Přijedeme za vámi a odebereme vzorky kdekoliv po celé České republice, nebo pro vás máme připravena sběrná místa pro předání vzorků
Kontaktujte naše laboratoře

E-mail: laboratore@aquatest.cz

Vedení laboratoří
Ing. Radana Mráčková Dvořáková

Ředitelka zkušebních laboratoří
mrackova@aquatest.cz
+420 603 432 681

Obchod laboratoří
Ing. Jitka Damašková

Obchodní manažerka
damaskova@aquatest.cz
+420 739 245 361

Příjem vzorků
+420 605 292 729

Výdej výsledků
+420 604 210 898

Fakturace
+420 737 271 465

Další kontakty >>PRAHA (Sídlo společnosti)

Geologická 4
152 00 Praha 5

Tel: (+420) 234 607 422MNÍŠEK POD BRDY

Pražská 600
252 10 Mníšek pod Brdy

Tel: (+420) 603 570 960
(+420) 731 198 047

OLOMOUC

Legionářská 1319/10
772 00 Olomouc

Tel: (+420) 737 254 394OSTRAVA

Střádalů 664/61
718 00 Ostrava Kunčičky

Tel: (+420) 603 192 734

ÚSTÍ NAD LABEM

Revoluční 1930
400 32 Ústí nad Labem

Tel: (+420) 737 216 182

BRNO

Mlýnská 425/79
602 00 Brno

Tel: (+420) 607 034 405


Reference

Klademe důraz na individuální péči o každý váš vzorek

Český hydrometeorologický ústav

Letiště Praha a.s.

ČEZ a.s.

Seznam.cz, a.s.

Areál Spolana a.s. Neratovice

UNIPETROL a.s.

Havarijní služba hlavního města Praha

Lesy hl. m. Prahy