CZ | EN

Rozbory zemin

Provádíme rozbory zemin u starých ekologických zátěží, kde určíme míru znečištění škodlivými látkami. Poradíme, jak naložit s horninami, výkopovými zeminami a stavebním materiálem, na základě rozborů dle platné legislativy

Zajistíme rozbory hornin, zemin, půdy (vyjma zemědělsky využívaných půd), antropogenní navážky a stavební substance znečištěné v důsledku předešlé činnosti. Postupujeme dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky pro účely posouzení ekologických zátěží, dalším postupu při jejich odstraňování (vyčíslování škod, posouzení nutnosti zpracovat analýzu rizika, zahájení monitoringu) a s ohledem na plánované využití území (průmyslové, rekreační, obytné, nebo všestranné využití).

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář: