Člen skupiny
CZ | EN

Rozbory písku v pískovištích

Zajišťujeme mikrobiologický a parazitologický rozbor písku v pískovištích na venkovních hracích plochách, včetně chemické analýzy zaměřené na obsah toxických kovů

Rozbory písku jsou určené provozovatelům venkovních hracích ploch, kteří jsou povinni zajistit splnění hygienických limitů pro mikrobiální, chemické a parazitární znečištění písku, dle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Naše služby

  • Mikrobiologické limity
    Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a enterokoků je indikátorem výskytu fekálií.
  • Parazitologické vyšetření
    Rozbor prokáže výskyt parazitů původem ze zvířat, ptáků či lidí.
  • Chemické limity
    Analýza je zaměřena na toxické kovy (arsen, rtuť, olovo, kadmium a další), které mohou primárně pocházet z nevhodně zvoleného písku (například říční písek z vodoteče), či jsou projevem již dlouhodobé expozice písku těmto škodlivým látkám ze znečištěného ovzduší, pokud se písek dostatečně často nevyměňuje.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář: