CZ | EN

Rozbory půdního vzduchu

Postaráme se o odběr vzorků půdního vzduchu a stanovíme obsah látek možného znečištění pro vyhodnocení atmogeochemického průzkumu, posouzení rozsahu ekologických zátěží, nebo monitoringu stavu skládek a zajišťování případného úniku

Pojmem půdní vzduch se rozumí plyn obsažený v pórech zemin nesaturované zóny. Kritéria hodnocení znečištění půdního vzduchu pak slouží pro vyhodnocení atmogeochemického průzkumu, posouzení rozsahu ekologických zátěží, nebo k monitoringu stavu skládek a zajišťování případného úniku. Postupujeme dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky pro účely posouzení ekologických zátěží, dalším postupu při jejich odstraňování (vyčíslování škod, posouzení nutnosti zpracovat analýzu rizika, zahájení monitoringu) a s ohledem na plánované využití území (průmyslové, rekreační, obytné, nebo všestranné využití).

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář: