Člen skupiny
CZ | EN

Odpadové hospodářství

Dbáme na druhotné využití ostatních i nebezpečných odpadů, inovativními řešeními jsme schopni opakovaně využívat vodu a odpady, a nabízíme širokou škálu udržitelných řešení šitých na míru pro potřeby vašeho podnikání

Recyklační technologie na klíč

Poradíme v oblasti recyklací a využívání odpadů, bez ohledu na oblast vašeho podnikání. Dodáváme kompletní technologické linky, včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zajištění servisu během provozu. Vyvíjíme nové unikátní technologické postupy na míru vašim požadavkům, které ověříme ve vlastních laboratořích a modelově odzkoušíme navržená řešení ve vlastním specializovaném zařízení.

  • Navrhujeme, projektujeme a dodáváme jednotlivá zařízení a technologické celky pro recyklace odpadů a jejich materiálové využití
  • Testujeme materiály na laboratorních a poloprovozních zařízeních
  • Zpracováváme a recyklujeme elektroodpady od plochých obrazovek, monitorů, menšího elektroodpadu až po fotovoltaické panely
  • Třídíme odpady a materiály podle velikosti na různých typech třídičů
  • Zajištujeme magnetickou separace ferromagnetických pevných i kapalných látek
  • Třídíme na základě rozdílů v měrné hmotnosti na fluidních pneumatických separátorech nebo využíváme gravitační rozdružování ve vodním prostředí
  • Lisujeme, briketujeme a peletizujeme odpady
  • Solidifikujeme odpady kontejnerovou technologií
  • Drtíme odpady obsahující pevně spojené kovy a plasty včetně drcení speciálních materiálů jako je křemík či strusky
  • Separujeme barevné kovy na elektrodynamickém separátoru

Reference

Udržitelná řešení pro vaše podnikání

AQUATEST je partnerem měst a průmyslových podniků již 60 let a inovativními řešeními vám pomáháme zlepšit provozní i hospodářskou výkonnost a udržet příkladnou šetrnost k životními prostředí.

Pomáháme recyklovat pneumatiky provozem linky na třídění textilních vláken od pryžového granulátu

Měníme elektroodpad na zdroje realizací linky na zpracování elektrošrotu

Vyvinuli jsme první modulovou linku na recyklaci plazmových a LCD obrazovek včetně certifikované technologie dělení obrazovek

Začali jsme s výzkumem ekologického zpracování solárního odpadu a zrecyklovali jsme již na 600 tun fotovoltaických panelů

Nakládáme odpovědně s cennou vodou a šetříme životní prostředí vývojem linky na překládání a odvodnění smetků z čištění komunikací, která odvodňuje pevné látky před jejich odvozem na skládku a je vybavena vlastním zařízením na čištění odpadních vod

I vám navrhneme studii proveditelnosti, naší poslední byla studie třídící linky na sklo a dotřídění druhotných surovin

Pomáháme recyklovat pneumatiky provozem linky na třídění textilních vláken od pryžového granulátu
Měníme elektroodpad na zdroje realizací linky na zpracování elektrošrotu