CZ | EN

Odpadové hospodářství

Dbáme na druhotné využití ostatních i nebezpečných odpadů, inovativními řešeními jsme schopni opakovaně využívat vodu a odpady, a nabízíme širokou škálu udržitelných řešení šitých na míru pro potřeby vašeho podnikání

Recyklační technologie na klíč

Poradíme v oblasti recyklací a využívání odpadů, bez ohledu na oblast vašeho podnikání. Dodáváme kompletní technologické linky, včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zajištění servisu během provozu. Vyvíjíme nové unikátní technologické postupy na míru vašim požadavkům, které ověříme ve vlastních laboratořích a modelově odzkoušíme navržená řešení ve vlastním specializovaném zařízení.

  • Navrhujeme, projektujeme a dodáváme jednotlivá zařízení a technologické celky pro recyklace odpadů a jejich materiálové využití
  • Testujeme materiály na laboratorních a poloprovozních zařízeních
  • Zpracováváme a recyklujeme elektroodpady od plochých obrazovek, monitorů, menšího elektroodpadu až po fotovoltaické panely
  • Třídíme odpady a materiály podle velikosti na různých typech třídičů
  • Zajištujeme magnetickou separace ferromagnetických pevných i kapalných látek
  • Třídíme na základě rozdílů v měrné hmotnosti na fluidních pneumatických separátorech nebo využíváme gravitační rozdružování ve vodním prostředí
  • Lisujeme, briketujeme a peletizujeme odpady
  • Solidifikujeme odpady kontejnerovou technologií
  • Drtíme odpady obsahující pevně spojené kovy a plasty včetně drcení speciálních materiálů jako je křemík či strusky
  • Separujeme barevné kovy na elektrodynamickém separátoru

Reference

Udržitelná řešení pro vaše podnikání

AQUATEST je partnerem měst a průmyslových podniků již 60 let a inovativními řešeními vám pomáháme zlepšit provozní i hospodářskou výkonnost a udržet příkladnou šetrnost k životními prostředí.