CZ | EN

ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU NELEGÁLNÍHO SKLADU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉ MĚSTO

Zabezpečení havarijního stavu nelegálního skladu a ekologické odstranění nebezpečných odpadních látek 

Lokalita: 
Staré Město 

Náš přístup: 
Zajištění hrozby ohrožení jakosti podzemních vod, laboratorní identifikace 669 tun neznámých kapalin a jejich ekologické odstranění na koncových zařízeních napříč Českou republikou. Řešíme mimořádné situace a krajně naléhavé stavy okamžitým průzkumem znečištění a bezprostředním zajištěním komplexních sanačních služeb  

V lednu 2019 byl ve Starém Městě na Frýdecko–Místecku nalezen nelegální sklad, ve kterém se nacházelo odhadem na 650 000 litrů neznámého obsahu. Bezprostředně poté Česká inspekce životního prostřední potvrdila havárii podle vodního zákona a konstatovala mimořádné ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. Odborníci společnosti AQUATEST a sesterské společnosti Purum, navrhli postup sanačních prací a v rekordním čase zajistili identifikaci rozsáhlého množství nebezpečného odpadu, jeho roztřídění a převezení k odstranění na koncová zařízení.

Precizní a rekordně rychlé zajištění 669 tun nebezpečných látek

V první etapě sanačních prací byly zabezpečeny barely, u kterých hrozil únik a ohrožení jakosti podzemních vod. Konečný stav čítal přes 3 000 sudů a kontejnerů o obsahu celkem 669 tun nebezpečných látek. Akreditovaná laboratoř společnosti AQUATEST zajistila detailní rozbory neznámého obsahu, které ukázaly obsah 16 druhů nebezpečných a hořlavých odpadních látek. V další etapě proběhlo celkem 46 transportů nebezpečných kapalin na koncová zařízení k ekologickému odstranění. V této mimořádné situaci bylo stěžejní také zajištění dopravců, kteří byli schopni spolupracovat na vývozu kapalin v režimu havárie, a především zajistit koncová zařízení, která měla převážně plnou kapacitu. 

Slavnostní předání již bezpečného skladu za 14 týdnů

Navzdory prvním odhadům, že sanační práce a odstranění nebezpečného odpadu zaberou celé měsíce, naši specialisté v rekordních 14 týdnech určili přesný obsah látek ve více než 3 000 barelech, zabránili potenciálnímu úniku nebezpečných hořlavých odpadních látek a bezpečně je přemístili na koncová zařízení napříč celou republikou, kde došlo v rámci kapacitních možností k jejich ekologickému odstranění. To vše za doprovodného policejního vyšetření pátrajícího po pachatelích. 

Profesionální týmy společností AQUATEST a Purum identifikují neznámý obsah, třídí a na koncových zařízeních odstraňují 669 tun nebezpečného kapalného odpadu uloženého v nelegálním skladě ve Starém Městě na Frýdecko–MísteckuPodívejte se s námi na reportáž ČT1 shrnující tříměsíční sanační práce na www.ceskatelevize.cz 
Čtěte MŽP žádá polský úřad, aby převzal zodpovědnost za přepravy odpadů, ČTK