Člen skupiny
CZ | EN

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, TEVA CZECH INDUSTRIES, OPAVA

Nápravná opatření pro zastavení šíření a odstranění nadlimitního znečištění horninového prostředí a podzemních vod, včetně výstavby dekontaminační stanice na míru  

Lokalita:
Opava – Komárov 

Realizace: 
1996–současnost

Investor:
Ministerstvo financí České republiky 

Činnost AQUATEST a.s.: 
Průzkumné, sanační, monitorovací, projekční inženýrské a vyhodnocovací činnosti – průzkumné práce, vrtné práce, realizace subhorizontálních podvrtů, odtěžování, sanace saturované zóny metodami hydraulické sanace, ventingem, propařováním, sanačním zasakováním, výstavba a provoz dekontaminační stanice pro dekontaminaci vod a vzdušin.

Sanační opatření k nápravě staré ekologické zátěže organických rozpouštědel 

V bývalém farmaceutickém podniku Galena a.s., dnešní společnosti Teva Czech Industries s.r.o., je stará ekologická zátěž způsobená směsí organických rozpouštědel, která kontaminovala zeminy i podzemní vody v areálu. Od roku 1996 až dodnes probíhají sanační práce k zastavení šíření a odstranění nadlimitního znečištění horninového prostředí a podzemních vod. Společnost AQUATEST a.s. je od počátku hlavním dodavatelem geologických a stavebních sanačních prací, zahrnujících průzkumné, sanační, monitorovací, projekční, inženýrské a vyhodnocovací práce.  

Komplexní sanační řešení, včetně návrhu a dodání technologií na míru 

Pro zastavení šíření kontaminace a nápravu ekologické zátěže byly realizovány průzkumné a vrtné práce včetně subhorizontálních podvrtů, odtěžování a sanace saturované zóny metodami hydraulické sanace, ventingem, propařováním a sanačním zasakováním. Pro následnou dekontaminaci vod a vzdušin společnost AQUATEST a.s. zajistila také výstavbu a provoz dekontaminační stanice.