CZ | EN

ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE SKLÁDKY ODPADŮ, LAGUNY OSTRAMO

Realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže lagun OSTRAMO 

Lokalita: 
Laguny Ostramo, Ostrava 

Náš přístup: 
Sanace saturované zóny metodami hydraulické sanace, promývání horninového prostředí biotenzidy a bioremediací in-situ, air-sparging, výstavba a provoz dekontaminační stanice kontaminovaných vod, výstavba a provoz čistírny lagunových vod, komplexní monitoring podzemních vod. Realizace vrtných prací, průzkum rozsahu kontaminace a těsnosti podzemní těsnící stěny, stopovací a čerpací zkoušky. 

Komplexní sanační řešení vedoucí k odstranění jedné z největších ekologických zátěží v Česku, včetně technologií na míru pro čištění kontaminovaných podzemních vod  

Laguny Ostramo, do kterých byly od poloviny minulého století ukládány všechny kapalné i tuhé odpady z provozu rafinerie, patří mezi největší ekologické zátěže v České republice. Při ničivých povodních v roce 1997, došlo k masivnímu úniku odpadních olejů a bylo vyplaveno na 3 000 tun kontaminovaných látek. Společnost AQUATEST, jako člen Sdružení Čistá Ostrava, zajistila zabránění šíření kontaminace a podílí se na komplexních sanačních pracích, včetně návrhů, dodání a provozování technologií pro čištění extrémně kontaminovaných vod.

Havarijní nápravná opatření v bývalé rafinerii Ostramo

V areálu bývalých provozů rafinerie Ostramo, realizovala společnost AQUATEST ochranné sanační čerpání pro zabránění migrace polutanů. Havarijní nápravná opatření zahrnovala instalaci veškeré technologie pro čerpání, zasakování a dekontaminaci podzemní vody, komplexní zkoušky provozu HNO2, provozní čerpání kontaminované podzemní vody z hydraulického ochranného drénu, dekontaminace vod, zasakování vod do systému zasakovacích vrtů, provoz dekontaminační stanice, odčerpávání volné fáze RU z hladiny včetně její separace a komplexní monitoring podzemních vod.

Komplexní sanační postupy, včetně technologií na míru pro čištění kontaminovaných podzemních vod

V rámci nápravných opatření vedoucích k odstranění ekologické zátěže lagun Ostramo, kombinují odborníci společnosti AQUATEST řadu sanačních postupů. Sanace saturované zóny probíhá metodami hydraulické sanace, promýváním horninového prostředí biotenzidy a bioremediace in-situ, air-sparging. Naši specialisté navrhli, dodali a provozují dekontaminační stanici pro čištění kontaminovaných podzemních vod v prostoru lagun. Stejně tak jsou odpovědní za výstavbu a provoz čistírny lagunových vod. Tato opatření doprovází realizace vrtných prací, průzkum rozsahu kontaminace, průzkum těsnosti podzemní těsnící stěny, stopovací či čerpací zkoušky, a především neustálý monitoring podzemních vod.

Společnost AQUATEST zajišťuje havarijní nápravná opatření v bývalé rafinerii Ostramo 


Ekologická zátěž lagun Ostramo patří mezi největší ekologické zátěže v České republice vůbec 

Odborníci společnosti AQUATEST kombinují komplexní sanační postupy, včetně technologií na míru pro čištění extrémně kontaminovaných podzemních vod