Member of
CZ | EN

Well logging

Essential well logging services for the performance of risk analysis, remediation, post-remedial monitoring, drinking and mineral water investigation, engineering geological investigation, control of the technical condition of boreholes and indication of geothermal energy

A wide range of services, developed and patented procedures, highly qualified staff and technical and technological equipment are used to perform measurements of the physical parameters of the rock environment, borehole casing and fluids filling boreholes through natural and artificial physical fields.

Well logging has a very wide range of uses during the performance of various types of projects and although each task requires an individual approach, we are able to provide the necessary information to the building industry, waterworks, geology and hydrogeology.

Well Logging for Engineering Geology

The outputs of well logging include lithological profiles, the degree of tectonic disturbance of rock, the mechanical properties of rock, or the integrity of sealing walls. We detect water leakages from dams, we inspect geotechnical work on dams, the quality of in-situ injection, or the spatial patters of boreholes. We detect the shear surface in landslide areas, and perform investigations at future or existing mining areas of coal, limestone, kaolin, bentonite or sand.

Checking the Technical Condition of Wells and Boreholes

We test inflow rates, perform visual inspections of the walls of boreholes using a TV camera, check the flow of water in the borehole and the functionality of equipment, the quality of the cementation and the packing, the condition of perforations, cavities behind the casing, and we recommend the further use of the source and suggest possible corrective measures.

Well Logging for Risk Analysis, Supervision and for Various Stages of Remedial Work

We determine the lithological profile, the horizontal and vertical flow in boreholes or the direction of horizontal flow, the overflow between permeable layers, the hydraulic conductivity of permeable layers, the preferential flow pathways, we estimate the level of risk and recommended further procedures.

Mineral and Thermal Water Investigation, Searching for Sources of Drinking Water

We determine the overflow between permeable layers and design the well casing in relation to the determined permeable layers, we detect hydraulic short circuits caused by faulty well casing and we focus on the lithological profile, and the horizontal and vertical flow in the borehole.

Well Logging of Deep Wells for Geothermal Energy

We specify the precise thermometry of a borehole, the lithological profile and flow of water in the borehole, including the degree of rock disturbance.


Reference

We Provide Services to Customers in the Fields of Water, Geology, Hydrogeology and Construction

Rekonstrukce sítě pozorovacích vrtů ČHMÚ – Zjišťování geologických, hydrogeologických poměrů a technického stavu celostátní sítě pozorovacích vrtů podzemních vod ČR

Karotáž metra IV C, Praha – Karotáž ve fázi inženýrskogeologického průzkumu trasy IV C pro zjištění tektonicky porušených zón, ocenění nebezpečí průsaků vody do tunelu metra během ražby, upřesnění geologické stavby a stanovení mechanických vlastností hornin

Karotáž v hlubokém vrtu minerální vody, Bulharsko – Aktuální zjištění technického stavu vrtu z důvodu výrazné snížení vydatnosti a teploty vody

Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Potůčky

Zjišťování průsaků vod do stavební jámy a kontrola kvality injektážních prací, Bratislava

Karotáž skládky průmyslových odpadů, Norsko

Karotáž pro účely sanačních prací, Plzeň

Karotáž vrtu pro usazení geofonů v seizmicky aktivní oblasti, Studenec

Revize zdrojového vrtu pro závod Kofola, Slovensko

Karotáž pro analýzu rizika průsaku kontaminovaných vod do jámy velkolomu, Důl Ležáky

Karotáž ve fázi inženýrskogeologického průzkumu pro železniční tunely, Votice

Vytvoření databáze karotážních dat České geologické služby

Karotáž vrtu pro usazení geofonů v seizmicky aktivní oblasti, Studenec
Karotáž skládky průmyslových odpadů, Norsko
Revize starého vodárenského vrtu, Káraný