CZ | EN

Laboratorní služby

Vážení klienti, k 30. 4. 2023 byl definitivně ukončen provoz Laboratoře společnosti AQUATEST a.s.
Děkujeme za pochopení.

Podílíme se na monitoringu složek životního prostředí v širokém typu matric. Spolehnout se na nás můžete v otázce rozborů všech typů vod, zemin, půdy, odpadů, sedimentů, kalů, paliv, asfaltu, azbestu ve stavebním materiálu a ovzduší, a v neposlední řadě také ve stanovení kanabinoidů v rostlinném konopí. Provádíme speciální analýzy organických látek, především pesticidů a farmak, zjišťujeme kontaminace ropnými látkami a těžkými kovy v různých matricích

Akreditovaná a certifikovaná laboratoř společnosti AQUATEST a.s., patří mezi jedny z nejkomplexnějších laboratoří v oboru environmentálních rozborů. Řešíme pro vás problémy jak v klasické anorganické a organické chemii, tak v oborech speciální organické analýzy, mikrobiologie a radiologie. Jsme hrdi na kvalitně odváděnou práci, postavenou na vlastních ověřených metodách, postupech a za použití nejmodernějšího technického vybavení. Reagujeme na požadavky klientů a neustále rozšiřujeme škálu reziduí pesticidů a farmak ve vodě i v zemině, máme akreditovaných více než 130 laboratorních metod, řadu postupů vzorkování a terénních měření. Účastníme se mezilaboratorních testování pro celou řadu analytů v různých typech materiálů, a to jak v rámci České republiky, tak u zahraničních organizací. Působíme po celé České republice, environmentální laboratoř sídlí v Praze, provozuje pobočku v Mníšku pod Brdy a několik sběrných míst po celé České republice

Odborná osvědčení

  • Od roku 2000 jsme držiteli Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci.
  • Provádíme chemické, fyzikální, fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy léčivých a přírodních minerálních vod, na základně zapsání Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotnictví Slovenskej republiky, do seznamu laboratoří dle Vyhlášky č. 100/2006
  • Měříme a hodnotíme obsah přírodních radionuklidů ve vodě, a to celkové aktivity alfa a beta, radia 226, radonu 222 a uranu, dle povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • Nakládáme se zdroji ionizujícího záření, a to v rozsahu a způsobem zahrnujícím odběr a používání otevřených zářičů, dle povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • Povolení k zacházení s omamnými a návykovými látkami podle § 4 Zákona č. 167/1998 Sb.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář:Reference

Klademe důraz na individuální péči o každý váš vzorek

Český hydrometeorologický ústav

Letiště Praha a.s.

ČEZ a.s.

Seznam.cz, a.s.

Areál Spolana a.s. Neratovice

UNIPETROL a.s.

Havarijní služba hlavního města Praha

Lesy hl. m. Prahy