Člen skupiny
CZ | EN

ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE SKLÁDKY ODPADŮ, LAGUNY OSTRAMO

Realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže lagun OSTRAMO 

Lokalita: 
Laguny Ostramo, Ostrava 

Realizace: 
2004–současnost 

Objednatel: 
DIAMO, státní podnik 

Činnost AQUATEST a.s.: 
Sanace saturované zóny metodami hydraulické sanace, promývání horninového prostředí biotenzidy a bioremediací in-situ, air-sparging, výstavba a provoz dekontaminační stanice kontaminovaných vod, výstavba a provoz čistírny lagunových vod, komplexní monitoring podzemních vod. Realizace vrtných prací, průzkum rozsahu kontaminace, průzkum těsnosti podzemní těsnící stěny, stopovací zkoušky, čerpací zkoušky

Laguny Ostramo, do kterých byly od poloviny minulého století ukládány všechny kapalné i tuhé odpady z provozu rafinerie, patří mezi největší ekologické zátěže v České republice. Při ničivých povodních v roce 1997, došlo k masivnímu úniku odpadních olejů a bylo vyplaveno na 3 000 tun kontaminovaných látek. Společnost AQUATEST a.s., jako člen Sdružení Čistá Ostrava, zajistila zabránění šíření kontaminace a podílí se na komplexních sanačních pracích, včetně návrhů, dodání a provozování technologií pro čištění extrémně kontaminovaných vod.

Havarijní nápravná opatření v bývalé rafinerii Ostramo

V areálu bývalých provozů rafinerie Ostramo, realizovala společnost AQUATEST ochranné sanační čerpání pro zabránění migrace polutanů. Havarijní nápravná opatření zahrnovala instalaci veškeré technologie pro čerpání, zasakování a dekontaminaci podzemní vody, komplexní zkoušky provozu HNO2, provozní čerpání kontaminované podzemní vody z hydraulického ochranného drénu, dekontaminace vod, zasakování vod do systému zasakovacích vrtů, provoz dekontaminační stanice, odčerpávání volné fáze RU z hladiny včetně její separace a komplexní monitoring podzemních vod.

Komplexní sanační postupy, včetně technologií na míru, pro čištění kontaminovaných podzemních vod

V rámci nápravných opatření vedoucích k odstranění ekologické zátěže lagun Ostramo, kombinujeme řadu sanačních postupů. Sanace saturované zóny probíhá metodami hydraulické sanace, promýváním horninového prostředí biotenzidy a bioremediace in-situ, air-sparging. Společnost AQUATEST navrhla, dodala a provozuje dekontaminační stanici pro čištění kontaminovaných podzemních vod v prostoru lagun. Stejně tak je odpovědná za výstavbu a provoz čistírny lagunových vod. Tato opatření doprovází realizace vrtných prací, průzkum rozsahu kontaminace, průzkum těsnosti podzemní těsnící stěny, stopovací či čerpací zkoušky, a především neustálý monitoring podzemních vod.

Společnost AQUATEST zajišťuje havarijní nápravná opatření v bývalé rafinerii Ostramo 


Ekologická zátěž lagun Ostramo patří mezi největší ekologické zátěže v České republice vůbec 

Odborníci společnosti AQUATEST kombinují komplexní sanační postupy, včetně technologií na míru, pro čištění extrémně kontaminovaných podzemních vod