CZ | EN

Waste Expo 2019

Waste Expo 2019

14. 5. 2019

Neustále rozvíjíme naše jedinečná řešení v oblasti recyklace a materiálového využití odpadu a nemohli jsme chybět na WasteExpo 2019, Las Vegas, Nevada, které ve spolupráci s lídry v odpadovém hospodářství, více než 50 let přináší světové trendy, přelomové inovace a technologie 

Cesta k trvale udržitelném rozvoji bez zátěže na životní prostředí vede skrz paradigma oběhové ekonomiky, které snižuje plýtvání zdroji a zvyšuje životnost výrobků. Společnost Purum zastává tyto principy nejen ve vlastních aktivitách a zařízeních, ale učíme je také významné průmyslové podniky, které jsou našimi zákazníky. Provozujeme významná recyklační centra po celé České republice a Slovensku, využíváme druhotné suroviny, opětovně vracíme plasty do automobilového a zpracovatelského průmyslu, chráníme vodní zdroje a moderními technologiemi zamezujeme jejich plýtvání, recyklujeme ředidla, zdravotnický odpad, až po využití nebezpečných odpadů, které se stávají zdrojem.

Udržitelný rozvoj s omezenými zdroji 

Na veletrhu jsme s mnoha firmami projednali trendy v oblasti vodního hospodářství, technologií čištění vod, zpracování odpadů a sanací ekologických zátěží v celosvětovém kontextu. Diskutovali jsme především o nových dekontaminačních zařízeních na zdravotní odpady, kterých byla vystavována celá řada a která pro vás provozujeme v Jihočeském Hosíně, kde se staráme o ekologické využití zdravotnického odpadu.  Jménem společnosti AQUATEST, která je od svého založení orientovaná na revitalizace a sanační ekologii, jsme projednali spolupráci v oblasti sanací starých ekologických zátěží s velmi zajímavou Irskou inovativní společností zabývající se komplexním promýváním kontaminovaných zemin a jejich opětovného navrácení se prostředí, která je úspěšným příkladem aplikace principů oběhového hospodářství a šetření primárních zdrojů v kontextu sanační ekologie. 

Ekologické novinky a inovativní technologie

Nechyběly ani inspirativní start-upové společnosti. My jsme se inspirovali u mladé americké značky, která ve spolupráci s americkou armádou vyvinula mimořádně zajímavou technologii termického rozkladu odpadů a jejich termického využití odvozeného od principu ocelářských vysokých pecí. Po americkém vzoru nebyla ani nouze o příliš velké, chromované technologie, které jsou pro evropský trh prozatím nepoužitelné, protože zatím nesplňují evropské normy.  Ve spodním patře výstavní haly se blýskala obrovská vozidla pro svoz odpadů, kterým vévodil typický buldok na přídi od americké společnosti MAC. Jejich provoz na našich často malých městských evropských silničkách si lze jen těžko představit. Pro milovníky těžké techniky a blýskavých chromů by to však byla zcela jistě velmi příjemná podívaná. 

Česká stopa v Las Vegas 

Zastoupení společností Purum a AQUATEST v návštěvnických řadách veletrhu představovalo jediné zastoupení českých a slovenských společností, což je jistě velká výzva pro budoucí ročníky. Ovšem kdo hledá, ten najde, a my jsme objevili stopu proslulé značky MITAS, významné evropské značky pneumatik pro velké stavební či zemědělské stroje, která dnes už spadá pod nadnárodní skupinu Trelleborg. Přesto nás spatření věhlasné světoznámé české značky s dlouholetou historickou tradicí na druhé straně světa potěšilo. 

"Veletrh měl velmi vysokou úroveň, za společnosti Purum a AQUATEST jsme navázali řadu nových kontaktů a věříme v obousměrnou spolupráci, import a export inovativních trendů v oblastech vodního i odpadového hospodářství a sanační ekologie. Úsměvnou zajímavostí bylo naše setkání s předními evropskými společnostmi, jako je francouzský Ecodas nebo rakouský Vecoplan, se kterými aktuálně vyjednáváme spolupráci a potkáme se takto na druhé straně světa."

shrnuje veletrh WasteExpo Daniel Kraft, předseda představenstva skupiny PURUM KRAFT. 

Vy pro inovace v odpadovém hospodářství nemusíte jezdit do zahraničí. Stačí nechybět na mezinárodní konferenci v Olomouci, kterou pořádají naši kolegové ze společnosti AQUATEST ve dnech 29. – 30. května 2019, kde se dozvíte vše potřebné o budoucnosti recyklace odpadů, inovativních řešeních pro města a obce a termického využití odpadů. Chybět nebudou ani vybrané studie z českého, polského a slovenského prostředí.