Člen skupiny
CZ | EN

KONZULTAČNÍ, INŽENÝRSKÉ A DODAVATELSKÉ SLUŽBY V OBLASTECH VODNÍHO I ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A SANACÍ OD IDEOVÝCH NÁVRHŮ, PŘES PROJEKTOVÁNÍ K VLASTNÍ REALIZACI

HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE A MINERÁLNÍ VODY

Mapujeme a hledáme nové zdroje vody, chráníme jejich zásoby, projektujeme a provádíme vrty podzemních, minerálních i termálních vod, vytváříme matematické modely pro projekty vodohospodářského plánování a jsme odborníci na úřední měření průtoku vody.

ÚPRAVNY PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD, ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Projektujeme úpravny pitných i procesních vod a čistírny odpadních vod od návrhu technologií, projektové dokumentace, až po vlastní realizaci na klíč a samotný provoz.

LABORATORNÍ SLUŽBY

Poskytujeme široké spektrum kvalitních laboratorních služeb v oboru environmentálních rozborů, včetně akreditovaných odběrů, analýz a poradenství.

SANAČNÍ GEOLOGIE

Chráníme životní prostředí a poskytujeme komplexní sanační služby od počátečního průzkumu znečištění a projekce, po vlastní realizaci, instalaci a provoz sanačních technologií, vyhodnocování a dohled nad jejich prováděním.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Projektujeme, provádíme a dohlížíme na realizaci komplexních projektů ve vodním hospodářství, včetně rekultivací, specializovaných částí rozsáhlých vodohospodářských projektů, činností souvisejících s ochranou vod, plánováním v povodí, biologickým průzkumem a monitoringem.

KAROTÁŽ

Zajišťujeme špičkové karotážní měření nezbytné pro poskytování rizikových analýz, sanačních prací, postsanačních monitoringů, průzkumů pitných a minerálních vod, inženýrskogeologických průzkumů, kontrol technických stavů vrtů či indikací geotermálních energií.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dbáme na druhotné využití běžných i nebezpečných odpadů a nabízíme širokou škálu udržitelných řešení šitých na míru pro potřeby vašeho podnikání.

VÝZKUM A VÝVOJ

Vyvíjíme inovativní a environmentálně šetrné metody s využitím bioprocesů, nanotechnologií a pasivních systémů pro ochranu, revitalizaci a čištění vod, odpadové hospodářství a efektivní recyklaci druhotných surovin.

Služby

Mezi naše domény patří hydrogeologické a hydrologické průzkumy, sanace ekologicky postižených lokalit, akreditované laboratorní služby, projekce a realizace úpraven pitných a procesních vod, včetně návrhu a provozování čistíren odpadních vod či kanalizací, protipovodňová opatření a opatření přírodě blízká. Kvalitu svých služeb podporujeme vlastním výzkumem a vývojem ve spolupráci s předními experty a institucemi. Spolehnout se na nás můžete také v supervizní činnosti pro sledování a hodnocení ekologických a vodohospodářských akcí

Hydrogeologie, hydrologie
a minerální vody
Laboratorní služby
Vodní hospodářství
Úpravy pitných a procesních vod, čistírny odpadních vod

Aktuality

Metoda FISH pro identifikaci mikroorganismů

Zejména pro provozovatele čistíren odpadních vod, exklusivně přinášíme metodu identifikace mikroorganismů technikou fluorescenční in-situ hybridizace (FISH).

Celý článek >

Obsah nikotinu v náplních elektronických cigaret


Odborníci laboratoře společnosti AQUATEST a.s., zavedli analýzu e-liquidů pro stanovení čistoty nikotinu v náplních elektronických…
Celý článek >

Reference

Rozvoj minerálních a termálních vodních zdrojů, Peru

Monitoring povrchových vod a ochrana před povodněmi v povodí řeky Reut, Moldávie

Revitalizace, oprava hráze a čištění sedimentů, Baťův kanál

Revitalizace vodního toku, Hodonínka

Karotáž vrtu pro usazení geofonů v seizmicky aktivní oblasti, Studenec

Karotáž skládky průmyslových odpadů, Norsko

Pomáháme recyklovat pneumatiky provozem linky na třídění textilních vláken od pryžového granulátu

Měníme elektroodpad na zdroje realizací linky na zpracování elektrošrotu

Sanace podzemních vod a zemin, Chemopetrol, Litvínov

Sanace ekologické škody, Laguny Ostramo

O NÁS

Konzultační, inženýrské a dodavatelské služby v oblastech vodního i odpadového hospodářství a sanací od ideových návrhů, přes projektování k vlastní realizaci

Mezi naše domény patří hydrogeologické a hydrologické průzkumy, sanace ekologicky postižených lokalit, akreditované laboratorní služby, projekce a realizace úpraven pitných a procesních vod, včetně návrhu a provozování čistíren odpadních vod či kanalizací, protipovodňová opatření a opatření přírodě blízká. Kvalitu svých služeb podporujeme vlastním výzkumem a vývojem ve spolupráci s předními experty a institucemi. Spolehnout se na nás můžete také v supervizní činnosti pro sledování a hodnocení ekologických a vodohospodářských akcí.

Více o nás