Člen skupiny
CZ | EN

KONZULTAČNÍ, INŽENÝRSKÉ A DODAVATELSKÉ SLUŽBY V OBLASTECH VODNÍHO I ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A SANACÍ OD IDEOVÝCH NÁVRHŮ, PŘES PROJEKTOVÁNÍ K VLASTNÍ REALIZACI

HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE A MINERÁLNÍ VODY

Mapujeme a hledáme nové zdroje vody, chráníme jejich zásoby, projektujeme a provádíme vrty podzemních, minerálních i termálních vod, vytváříme matematické modely pro projekty vodohospodářského plánování a jsme odborníci na úřední měření průtoku vody.

ÚPRAVNY PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD, ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Projektujeme úpravny pitných i procesních vod a čistírny odpadních vod od návrhu technologií, projektové dokumentace, až po vlastní realizaci na klíč a samotný provoz.

LABORATORNÍ SLUŽBY

Poskytujeme široké spektrum kvalitních laboratorních služeb v oboru environmentálních rozborů, včetně akreditovaných odběrů, analýz a poradenství.

SANAČNÍ GEOLOGIE

Chráníme životní prostředí a poskytujeme komplexní sanační služby od počátečního průzkumu znečištění a projekce, po vlastní realizaci, instalaci a provoz sanačních technologií, vyhodnocování a dohled nad jejich prováděním.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Projektujeme, provádíme a dohlížíme na realizaci komplexních projektů ve vodním hospodářství, včetně rekultivací, specializovaných částí rozsáhlých vodohospodářských projektů, činností souvisejících s ochranou vod, plánováním v povodí, biologickým průzkumem a monitoringem.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dbáme na druhotné využití běžných i nebezpečných odpadů a nabízíme širokou škálu udržitelných řešení šitých na míru pro potřeby vašeho podnikání.

VÝZKUM A VÝVOJ

Vyvíjíme inovativní a environmentálně šetrné metody s využitím bioprocesů, nanotechnologií a pasivních systémů pro ochranu, revitalizaci a čištění vod, odpadové hospodářství a efektivní recyklaci druhotných surovin.

Služby

Mezi naše domény patří hydrogeologické a hydrologické průzkumy, sanace ekologicky postižených lokalit, akreditované laboratorní služby, projekce a realizace úpraven pitných a procesních vod, včetně návrhu a provozování čistíren odpadních vod či kanalizací, protipovodňová opatření a opatření přírodě blízká. Kvalitu svých služeb podporujeme vlastním výzkumem a vývojem ve spolupráci s předními experty a institucemi. Spolehnout se na nás můžete také v supervizní činnosti pro sledování a hodnocení ekologických a vodohospodářských akcí

Hydrogeologie, hydrologie
a minerální vody
Laboratorní služby
Vodní hospodářství
Úpravy pitných a procesních vod, čistírny odpadních vod

Aktuality

Ekonomická bilance recyklace solárních panelů

Solární budoucnost po roce 2020? Odborníci společnosti AQUATEST odpovídají, zda recyklaci 180 000 tun solárního odpadu zaplatí získané stříbro?

Celý článek >

Metoda fluorescenční in-situ hybridizace


Zejména pro provozovatele čistíren odpadních vod, exklusivně přinášíme metodu identifikace mikroorganismů technikou fluorescenční in…
Celý článek >

O NÁS

Konzultační, inženýrské a dodavatelské služby v oblastech vodního i odpadového hospodářství a sanací od ideových návrhů, přes projektování k vlastní realizaci

Mezi naše domény patří hydrogeologické a hydrologické průzkumy, sanace ekologicky postižených lokalit, akreditované laboratorní služby, projekce a realizace úpraven pitných a procesních vod, včetně návrhu a provozování čistíren odpadních vod či kanalizací, protipovodňová opatření a opatření přírodě blízká. Kvalitu svých služeb podporujeme vlastním výzkumem a vývojem ve spolupráci s předními experty a institucemi. Spolehnout se na nás můžete také v supervizní činnosti pro sledování a hodnocení ekologických a vodohospodářských akcí.

Více o nás