CZ | EN

Česko-polská obchodní komora slaví jubileum

Česko-polská obchodní komora slaví jubileum

17. 6. 2019

Česko-polská obchodní komora slaví 20 let od svého vzniku

Česko-polská obchodní komora letos již 20 let rozvíjí vzájemné přeshraniční aktivity. Při příležitosti kulatého výročí děkujeme za dosavadní spolupráci, díky které naši odborníci z ostravské divize společnosti AQUATEST realizovali řadu projektů pro ochranu životního prostředí.

Děkujeme za čestné záštity a spolupráci na mezinárodních konferencích týkajících se nakládání se směsnými komunálními odpady, pro které v moderním odpadovém hospodářství není na skládkách místo. V životním prostředí není nic izolované, proto jsme především problematiku vodního a odpadového hospodářství uchopili právě za podpory Česko-polské obchodní komory s našimi polskými partnery. 

Jakým překážkám čelí Česká republika pro naplnění náročných evropských cílů, které umožní skládkovat 10 % odpadů? A proč Česko stále skládkuje 45 % komunálních odpadů, zatímco průměr EU je 26 %? Přečtěte si závěry mezinárodních konferencí, nad kterými přebrala čestné záštity Česko-polská obchodní komora 

V Česku chybí motivace i legislativa k většímu využívání odpadů
Česko zaostává za sousedními zeměmi ve využívání odpadů, bez zvýšení skládkovacího poplatku se nepohneme, varují odborníci 

Významným společným počinem bylo také pilotní testování čištění odpadních vod z výroby chemických specialit a chemikálií pro laboratoře. Společnost AQUATEST pro výrobce chemikálií Avantor Performance Materials Poland S. A. realizovala jak pilotní zkoušku, tak následně dodávku, montáž a zprovoznění celé technologie čištění odpadních vod včetně vakuového odpařování pro minimalizaci objemu nebezpečných odpadů.

Věříme, že i nadále budeme vzájemně rozvíjet a přinášet inovativní řešení pro ochranu životního prostředí a přejeme spoustu úspěchů do dalších kulatin!