CZ | EN

Zásadní role vědy a výzkumu pro ochranu vodních zdrojů

  • Domů
  • Aktuality
  • Zásadní role vědy a výzkumu pro ochranu vodních zdrojů

Zásadní role vědy a výzkumu pro ochranu vodních zdrojů

23. 4. 2019

Abychom vodu mohli efektivně využívat nejenom my, ale i budoucí generace, je stěžejní zapojení vědy, výzkumu a vývoje do celého procesu hospodaření s vodními zdroji. Přečtěte si na webu VodaDnes.cz o inovativních metodách opřených o vlastní výzkum a vývoj české společnosti AQUATEST, která každoročně zpracovává na stovky projektů v oblasti vědy, výzkumu, vodního a odpadového hospodářství, či ochrany životního prostředí

Kumulace reziduí pesticidních látek a jejich degradačních produktů ve vodách

Záleží nám na kvalitě životního prostředí, akreditovali jsme přes 140 analytických metod, vydali certifikovanou Metodiku cíleného monitoringu výskytu reziduí pesticidů a ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem monitorujeme kvalitu podzemních vod v České republice. Problematice kvality vod se věnujeme velmi komplexně, a proto neustále rozvíjíme a rozšiřujeme rozsah testovaných látek, laboratorních metod a terénního měření. Přečtěte si více o závažných zjištěních kumulace pesticidních látek a farmak ve vodě i zeminách a nezbytné roli vědy a výzkumu pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí ve článku Pomáháme chránit životní prostředí a přicházíme s inovativními nápady v oblasti vodního a odpadového hospodářství na portále www.VodaDnes.cz, který pravidelně informuje o klíčovém významu vody, její ochraně a šetrném nakládání. 

Laboratoře společnosti AQUATEST a.s.

Skutečně komplexní enviromentální analýzy pro ochranu životního prostředí

Poskytujeme širokou škálu rozborů pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, zemin, kalů, sedimentů, kapalných a pevných odpadů, včetně stanovení azbestu, dále tuhých alternativních paliv, tuhých biopaliv i klasických pevných paliv. V současné době se také zaměřujeme na analýzu kanabinoidů, účinných látek v rostlinném konopí a konopných přípravcích.

S jakými problémy vám pomůžeme?

Pomáháme výrobním společnostem, soukromníkům a firmám, které působí v oblasti nakládání s odpady, hydrogeologie, sanačních prací, ekologie, monitoringu životního prostředí, technických služeb, stavebnictví, recyklace, průmyslu, zemědělství a vodohospodářství. Spoléhají se na nás obce spravující obecní vodovody, domácnosti či restaurace a penziony s kontrolami pitných, odpadních a bazénových vod. Naším cílem je přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně a pomáhat vyřešit jeho problémy, za použití nejmodernějšího technického vybavení a vlastních ověřených metod.

Kde nás najdete?

Akreditované odběry provádíme po celé České republice a také pro vás zajišťujeme sběrná místa pro předání vzorků v Praze, Mníšku pod Brdy, Ústí nad Labem, Liberci, Olomouci, Brně a Ostravě.

Jak testování vody probíhá?

Nepřehlédněte nás článek Pijete kvalitní vodu?