CZ | EN

U nás mají přírodovědné obory budoucnost

U nás mají přírodovědné obory budoucnost

20. 3. 2019

Na půdě Fakulty strojního inženýrství ústecké Univerzity J. E. Purkyně se představily konzultační, inženýrské a dodavatelské společnosti AQUATEST a.s. a SG Geotechnika a.s.

Proběhl již 13. ročník Dne kariéry FSI UJEP, jediné technicky zaměřené fakulty v Ústeckém kraji, která se soustřeďuje na základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti strojírenských technologií, průmyslové inženýrství, energetiku a další. V rámci každoročně pořádaného Dne kariéry se setkávají firmy podnikající v regionu a další instituce technického a přírodovědného zaměření se studenty a vyučujícími. Návštěvníkům a studentům fakulty pak přednáškami zprostředkují nejen informace o zaměření své činnosti a působnosti, ale studentům představí jejich potenciální budoucí obor zaměstnání.

Přihlaste se na stáž! 

Chcete se uplatnit v technickém i přírodovědném oboru? Pod dohledem našich kolegů se zkušenostmi, jak z českého prostředí, tak z významných zahraničních projektů, se vám otevřou dveře do komplexní problematiky vodního a odpadového hospodářství, geotechnických a inženýrskogeologických služeb.

Co vás naučíme? 

Zažijete u nás mezioborový multitasking od orientace v digitálním prostředí 3D modelování a vizualizací, seznámení se s prostředním od akreditovaných laboratoří, až po místo dění. Zblízka si prohlédnete úpravny pitných a procesních vod, čistírny odpadních vod, hlavní komunikační a železniční uzly v České republice či projekty pro udržitelné životní prostředí. Navíc se ocitnete v epicentru nejpokrokovějších technologií a moderních postupů. S tradicí od roku 1926 se věnujeme výzkumným a vývojovým aktivitám, které aplikujeme v praxi.

Chcete na vlastní kůži zažít aplikovaný výzkum a inovace v oblasti strojírenských technologií a inženýrství?

Přečtěte si o oborech naší činnosti na www.aquatest.cz a www.geotechnika.cz
Pro stáž v oblasti vodního i odpadového hospodářství nás kontaktujete na aquatest@aquatest.cz
Pro uplatnění v oblasti geotechnických a inženýrskogeologických služeb na info@geotechnika.cz