CZ | EN

Odběry a rozbory pitné vody

Odběry a rozbory pitné vody

29. 8. 2019

Pijete vodu z vlastní studny, nebo provozujete restauraci, hotel, školu a jste napojeni na veřejné zásobování pitnou vodou? 

V malebném městě Jiříkov v severních Čechách pro vás ve spolupráci s Městským úřadem Jiříkov zajišťujeme v pondělí 30. 9. 2019 akreditované odběry a rozbory pitné vody za zvýhodněnou cenu.

Domovní studny

Rozbory doporučujeme pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor. Dále studny s podezřením na sníženou kvalitu vody či nové zdroje pro individuální zásobování. Posoudíme aktuální stav kvality vaší vody z hlediska základních chemických a mikrobiologických ukazatelů, a to včetně radiologického rozboru (radon 222).

>> Přečtěte si, proč odborníci AQUATEST dlouhodobě sledují kvalitu pitné vody.

Veřejné zásobování pitnou vodou

Odběry a rozbory provádíme také pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, školy či veřejné studny. Vše v souladu s platnou legislativou ČR a vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Své dotazy směrujte na odborníky laboratoří:

AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
T: 234 607 322, 234 607 180
E: laboratore@aquatest.cz

Objednávky eviduje MÚ Jiříkov do 26. 9. 2019:

Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
Odbor výstavby a ŽP
T: 412 338 350
E: lacheova.l@jirikov.cz

Podrobnosti a zvýhodněné ceny akreditovaných odběrů a rozborů naleznete na facebookových stránkách Města Jiříkov. 

V pondělí 30. 9. 2019 se těšíme na viděnou!