CZ | EN

Úspěšné hydrogeologické mapování Etiopie

Úspěšné hydrogeologické mapování Etiopie

10. 8. 2020

Za autorstvím hydrogeologických a hydrochemických map africké Etiopie hledejte českou stopu. Po pečlivé pětačtyřicetileté práci vznikla edice hydrogeologických a hydrochemických map celé Etiopie, která pokrývá rozlohu více než 1 milion km čtverečných. Za mapováním pro tolik potřebný rozvoj vodohospodářského sektoru v Etiopii, stojí se svým týmem Jiří Šíma, přední český hydrogeolog ze společnosti AQUATEST. Dlouhá cesta začíná pastelkami v socialistické Etiopii, pastelky vyměnil internet a Etiopie se stala jednou z prvních afrických zemí, jejíž celé území je hydrogeologicky zmapované. Jiří Šíma byl za své působení oceněn prestižní Cenou Gratias agit.

Ačkoli se Etiopii přezdívá střecha Afriky, pramení zde mnoho řek, z nichž velká část zásobuje řeku Nil, a země disponuje bohatými zdroji podzemní vody, přístup k nezávadné vodě má necelých 60 % obyvatelstva. Jiří Šíma v Etiopii působí od 80. let a hovoří o unikátním mapování vodních zdrojů.

Cesta od pastelky k internetu

V roce 1984 jsem se dostal jako hydrogeologický expert do socialistické Etiopie, kde začala moje dlouhá anabáze tvorby hydrogeologických map ve spolupráci s etiopskými kolegy z Geological Survey of Ethiopia (dále GSE). Přechod z českých poměrů do etiopské reality byl poměrně drastický. Na polovině území zuřila občanská válka, platilo stanné právo se zákazem vycházení od půlnoci do pěti hodin ráno, data se v terénu sbírala velmi obtížně, bylo zde šest asfaltových silnic v hrozném stavu postavených za italské okupace a vozový park GSE byl značně omezený. S ozbrojeným doprovodem a občas i na koních, jsme se vydávali popisovat prameny, vrty, kopané studny a odebírat vzorky vody pro chemické rozbory. Technika tvorby a publikace map odpovídala tehdejším technickým možnostem. Podklad map byl na základě shromážděných dat ručně nakreslen, vytištěn blueprintem a následně vymalován pastelkami. Od každého mapového listu bylo vytvořeno 5 kopií, vysvětlivky napsány na východoněmeckém psacím stroji Ormig a potom rozmnoženy na cyklostylu. Za čtyři roky jsme zmapovali 7 listů mapy 1 : 250 000 v tenkrát dostupné východní a jižní Etiopii.

Kolo dějin smetlo socialistické režimy nejprve v Československu, v roce 1991 také v Etiopii, a po dohodě tehdejšího vedení GSE s Českým velvyslanectvím se podařilo obnovit spolupráci se společností AQUATEST. Když jsem se v roce 2001 vrátil do Etiopie, zjistil jsem ke svému překvapení, že se hydrogeologické mapy vytvořené v první polovině 80. let stále používají. S etiopskými kolegy jsme tenkrát vyrazili správným směrem a rozhodli jsme se v této cestě nadále pokračovat. Pastelky vystřídal rozvoj počítačové techniky, namísto blueprintu nastoupil Geografický Informační Systém a Ormig s cyklostylem vystřídala laserová tiskárna a MS Word. Mapy se tiskly v nákladu 200 kusů v České republice. Postupem času jsme vytvořili podmínky pro efektivní sběr a zpracování dat a produkce stoupla na 5 listů map za kalendářní rok.

V letech 2016–2019 jsme připravili poslední fázi hydrogeologického mapování, která pokryje celé území Etiopie a všechny mapy a vysvětlivky budou publikovány na internetu, aby byly mapy dostupné všem uživatelům. "Dnes mohu s radostí konstatovat, že všech 60 listů hydrogeologické a hydrochemické mapy celé Etiopie v měřítku 1 : 250 000 a jejich vysvětlivky, jsou zpřístupněny uživatelům prostřednictvím internetu. Dokončení této dlouhé práce přináší uspokojení z toho, co člověk udělal a navíc byla tato práce oceněna Cenou Gratias agit 2018 ministrem zahraničních věcí, Martinem Stropnickým," říká Jiří Šíma.

Mapy jsou rozsáhlou dokumentací vodních zdrojů a jejich kvality, na základě kterých je plánováno využití zdrojů podzemích vod pro zajištění zdravotně nezávadné pitné vody, zavlažování, nebo i pro využití v průmyslových podnicích. Zvyšování schopnosti hospodařit s vodními zdroji v zemi, kde se střídají období sucha s prudkými záplavami a sesuvy půdy, je nutné především pro rozvoj etiopského zemědělství, ze kterého získává svůj příjem přibližně 85 % obyvatel. V současné době se ještě soustřeďujeme na sešití všech map do jedné digitální hydrogeologické mapy.

Čtěte víc Lidé nechtějí pořád někam utíkat, říká hydrogeolog o migraci z Afriky >>

Etiopie, střecha Afriky, je tvořena náhorní plošinou ve výšce 2,5 a 3,5 tisíce metrů. Zásoby vody jsou velmi závislé na geomorfologii. 


Autorem hydrogeologických a hydrochemických map africké Etiopie je přední český hydrogeolog Jiří Šíma – hydrochemická mapa oblasti jezer v Etiopském tektonickém příkopu při hranicích s Keňou, ukazující chemizmus podzemní vody a ionty (červeně) jejichž koncentrace převyšuje normu pro pitnou vodu


Mapování, tolik potřebné pro rozvoj vodohospodářského sektoru v Etiopii, pomůže především pro zajištění zdravotně nezávadné pitné vody a pro zemědělství, na kterém je závislých 85 % Etiopanů