CZ | EN

KONZULTAČNÍ, INŽENÝRSKÉ A DODAVATELSKÉ SLUŽBY V OBLASTECH VODNÍHO I ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A SANACÍ OD IDEOVÝCH NÁVRHŮ, PŘES PROJEKTOVÁNÍ K VLASTNÍ REALIZACI

HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE A MINERÁLNÍ VODY

Mapujeme a hledáme nové zdroje vody, chráníme jejich zásoby, projektujeme a provádíme vrty podzemních, minerálních i termálních vod, vytváříme matematické modely pro projekty vodohospodářského plánování a jsme odborníci na úřední měření průtoku vody.

ÚPRAVNY PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD, ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Projektujeme úpravny pitných i procesních vod a čistírny odpadních vod od návrhu technologií, projektové dokumentace, až po vlastní realizaci na klíč a samotný provoz.

LABORATORNÍ SLUŽBY

Poskytujeme široké spektrum kvalitních laboratorních služeb v oboru environmentálních rozborů, včetně akreditovaných odběrů, analýz a poradenství.

SANAČNÍ GEOLOGIE

Chráníme životní prostředí a poskytujeme komplexní sanační služby od počátečního průzkumu znečištění a projekce, po vlastní realizaci, instalaci a provoz sanačních technologií, vyhodnocování a dohled nad jejich prováděním.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Projektujeme, provádíme a dohlížíme na realizaci komplexních projektů ve vodním hospodářství, včetně rekultivací, specializovaných částí rozsáhlých vodohospodářských projektů, činností souvisejících s ochranou vod, plánováním v povodí, biologickým průzkumem a monitoringem.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dbáme na druhotné využití běžných i nebezpečných odpadů a nabízíme širokou škálu udržitelných řešení šitých na míru pro potřeby vašeho podnikání.

VÝZKUM A VÝVOJ

Vyvíjíme inovativní a environmentálně šetrné metody s využitím bioprocesů, nanotechnologií a pasivních systémů pro ochranu, revitalizaci a čištění vod, odpadové hospodářství a efektivní recyklaci druhotných surovin.

Služby

Mezi naše domény patří hydrogeologické a hydrologické průzkumy, sanace ekologicky postižených lokalit, akreditované laboratorní služby, projekce a realizace úpraven pitných a procesních vod, včetně návrhu a provozování čistíren odpadních vod či kanalizací, protipovodňová opatření a opatření přírodě blízká. Kvalitu svých služeb podporujeme vlastním výzkumem a vývojem ve spolupráci s předními experty a institucemi. Spolehnout se na nás můžete také v supervizní činnosti pro sledování a hodnocení ekologických a vodohospodářských akcí

Hydrogeologie, hydrologie
a minerální vody
Laboratorní služby
Vodní hospodářství
Úpravy pitných a procesních vod, čistírny odpadních vod

Aktuality

Provoz Laboratoře společnosti AQUATEST byl ukončen

Vážení klienti, k 30. 4. 2023 byl definitivně ukončen provoz Laboratoře společnosti AQUATEST a.s. Děkujeme za pochopení.

Celý článek >

Český hydrogeolog pomáhá hledat vodu v Etiopii


Český hydrogeolog Jiří Šíma mapuje a rozvíjí zdroje podzemních vod v Etiopii více než tři desetiletí. V rozhovoru pro etiopský deník…
Celý článek >

O NÁS

Konzultační, inženýrské a dodavatelské služby v oblastech vodního i odpadového hospodářství a sanací od ideových návrhů, přes projektování k vlastní realizaci

Mezi naše domény patří hydrogeologické a hydrologické průzkumy, sanace ekologicky postižených lokalit, akreditované laboratorní služby, projekce a realizace úpraven pitných a procesních vod, včetně návrhu a provozování čistíren odpadních vod či kanalizací, protipovodňová opatření a opatření přírodě blízká. Kvalitu svých služeb podporujeme vlastním výzkumem a vývojem ve spolupráci s předními experty a institucemi. Spolehnout se na nás můžete také v supervizní činnosti pro sledování a hodnocení ekologických a vodohospodářských akcí.

Více o nás