CZ | EN

Rozbory odpadů

V rámci odpadového hospodářství analyzujeme vlastnosti pevných materiálů, včetně základního popisu odpadu, stanovení obsahu rizikových látek a mikroorganismů, a doporučíme možnosti dalšího využití, nebo ekologického odstranění

Provádíme široké portfolio analýz pevných materiálů za účelem jejich manipulace, zařazení materiálu mezi odpady a možnosti jejich dalšího využití (paliva, hnojiva, stavebního materiálu a další). Zjistíme nebezpečné vlastnosti odpadů, včetně identifikace obsahu azbestu, doporučíme, zda splňují parametry pro uložení na zemědělskou půdu, povrch terénu, nebo se stávají odpadem.

Naše služby

  • Testy vyluhovatelnosti odpadů
  • Ekotoxikologické testy
  • Stanovení obsahu rizikových látek a prvků
  • Kontrola účinnosti hygienizace dle sledování indikátorových mikroorganismů
  • Analýza půdy, kalů, sedimentů a bioodpadů
  • Základní popis odpadu

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář: