CZ | EN

Rozbory vody

Poskytujeme kompletní, chemické, fyzikální, radiologické, mikrobiologické a toxikologické analýzy všech typů vod, včetně stanovení pesticidních látek a farmak

Víte, co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

Rozbory pitných vod a teplých vod jsou určeny především provozovatelům vodovodů, hotelových či restauračních zařízení, výrobcům a distributorům pitné vody, dodavatelům teplé vody, a také fyzickým osobám pro individuální zásobování. Rozbory odpadních vod provádíme pro společnosti vypouštějící odpadní vody do kanalizací, nebo povrchových a podzemních vod. Dále firmám, městům a obcím provozujícím čistírny odpadních vod, a také fyzickým osobám vlastnícím domovní čistírny odpadních vod.

Naše služby

  • Krácený a úplný rozbor pitné vody, včetně stanovení pesticidních látek nebo farmak, které slouží především pro účely předkládání rozborů vody orgánům ochrany veřejného zdraví
  • Rozbor pitné a teplé vody
  • Rozbor vody ze studny
  • Rozbor vody ke kolaudaci
  • Rozbor surové a vyrobené vody
  • Rozbor bazénové vody
  • Rozbor balené vody
  • Rozbory podzemní a povrchové vody
  • Rozbory odpadní vody a kapalných odpadů

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář: