CZ | EN

Stanovení azbestu

Zajistíme akreditované odběry, kvalitativní i kvantitativní určení azbestových a anorganických vláknitých částic v pevných vzorcích a v ovzduší. Exkluzivně provádíme akreditované terénní měření azbestu v pevných materiálech přenosným přístrojem microPHAZIR

Se stavebními materiály obsahujícími nebezpečný azbest, se setkáváme v řadě budov a stavebních prvků vyrobených zejména v 80. letech. Přítomnost azbestu ověřujeme pro stavební firmy, společnosti zabývající se odstraněním odpadu a fyzickým osobám, které mají zájem o ověření přítomnosti azbestu.

Naše služby

 • Akreditované odběry
  Odebereme pevné vzorky, vzorky ovzduší, včetně pracovního prostředí, pro stanovení azbestu.
 • Kvalitativní stanovení a určení třídy anorganických vláknitých částic, včetně azbestových
  Analýzu provádíme skenovací elektronovou mikroskopií s EDX analyzátorem.
 • Stanovení numerické koncentrace anorganických vláknitých částic v ovzduší
  Analýzu provádíme skenovací elektronovou mikroskopií s EDX analyzátorem.
 • Terénní měření přítomnosti azbestu v pevných materiálech
  Používáme exkluzivní metodu v České republice, měření přenosným přístrojem microPHAZIR Near-Infrared.
 • Průzkumy budov
  Provádíme průzkumy budov, kdy náš technik prozkoumá budovu a vytipuje riziková místa, kde by se azbest mohl vyskytovat. Již na místě je technik schopen přenosným přístrojem zjistit v určitém materiálu přítomnost azbestu či odebrat vzorek a analyzovat jej v laboratoři. Poté je naším technikem vydána zpráva o provedení průzkumu. Pokud dojde ke zjištění přítomnosti azbestu, je vhodné provést měření ovzduší, které prozradí, jak moc velký problém azbest obsažený v materiálech představuje. V případě negativního výsledku v ovzduší je možnost v klidu probrat další postup a poradit co dále. Poradit samozřejmě zvládneme i v případě pozitivního výskytu azbestových vláken v ovzduší. Taková situace je sice výrazně horší, ale ne neřešitelná. Vzhledem k tomu, že se problematice azbestu komplexně věnujeme dlouhodobě, jsme schopni vyřešit prakticky jakoukoliv situaci.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář: