Člen skupiny
CZ | EN

Stanovení kanabinoidů

Ke stanovení kanabinoidů naše laboratoř využívá akreditovanou metodu plynové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickým detektorem (GC/MS).

 • Specifikace metody stanovení kanabinoidů

 • Uvedená mez stanovitelnosti (LOQ) byla určena na základě praktických potřeb našich zákazníků. V případě požadavku jsme schopni analyzovat i koncentrace podstatně nižší.


  Parametry „THC celkový“ a „CBD celkový“ souvisí se způsobem hodnocení výsledků analýz pro různé účely. V konopné rostlině jsou nejvíce zastoupenými kanabinoidy kyselé formy THC nebo CBD (THCA a CBDA). Působením tepla dochází u těchto látek ke ztrátě karboxylové skupiny a vznikají jejich neutrální formy (THC nebo CBD). Kyselé a neutrální formy mají odlišné účinky na organismus. Například THCA při požití konopí nepůsobí jako droga, ale zahřátím konopí při kouření se THCA mění na THC, který již jako droga působí.

  Pro forenzní účely a též pro účely certifikace konopí jako technické plodiny legislativa předepisuje metodu stanovení, při níž se všechna THCA, respektive i CBDA přemění na neutrální formu THC resp. CBD. U THC se v podstatě měří maximální množství, které je dostupné ve vzorku ve formě THCA a i volného THC. Pro potřeby přírodní medicíny se tento přístup nehodí, protože kyselé a neutrální formy mají jiné biologické vlastnosti. Naše metoda stanovení umožňuje stanovit tyto formy látek odděleně. Parametry THC celkový a CBD celkový, které je třeba znát pro hodnocení vzorku z forenzního hlediska, dopočítáváme z výsledků stanovení kyselé a neutrální formy (nejedná se o prostý součet).

 • Množství vzorku potřebné pro stanovení kanabinoidů

 • Pro analýzu vzorku je potřeba poměrně málo vzorku, vše ale záleží na jeho homogenitě. V případě mastí a olejů postačuje cca 1–5 g materiálu. V případě rostlinného konopí je možné provést analýzu ze zhruba shodného množství vzorku sušeného práškového materiálu, ale musí vhodně reprezentovat celek. Tedy pokud dodáte 1 g – část palice, nemůže být výsledek vztažen na celou rostlinu, případně na směs listů a palic. V případě dodání směsi palic a listů, vzorek vhodně upravíme tak, aby analýza reprezentovala dodaný celek, v takovém případě je třeba dodání cca 20–50 g vzorku.

 • Stanovení kanabinoidů v rostlině konopí

 • Při analýze kanabinoidů v rostlinách konopí je nutno brát na zřetel, že jejich obsah se v různých částech rostliny velmi liší. Nejvyšší obsah je v samičích květech a v listech z vrcholové části rostliny. Naproti tomu je obsah kanabinoidů ve stonku a v semenech prakticky zanedbatelný. Obecně není stanovena univerzálně „správná“ metoda přípravy vzorku k analýze. Záleží spíše na účelu analýzy a způsobu interpretace výsledků.

  Pro certifikaci odrůd konopí postup definuje Nařízení komise (ES) č. 1122/2009, kde je stanoven reprezentativní odběr vzorku pro analýzu (požadovaný počet rostlin a vegetační fáze, v které se vzorek odebírá) a správná příprava vzorku. K analýze se vybírají jen vrcholy samičích rostlin a při zpracování se tedy ze vzorku rostlin vyloučí semena a stonky, což může být podstatná část materiálu. Výsledkem analýzy je koncentrace THC v nejbohatší části rostliny (květ a horní listy). Naproti tomu ve forenzní analýze se za celý vzorek považuje celý zadržený materiál. Vzorkem je tedy např. celá rostlina včetně stonku, ve kterém je obsah THC relativně malý ve srovnání s vrcholkem rostliny. Naše laboratoř může na základě přání zákazníka postupovat oběma způsoby. Pokud ale zákazník požadované zpracování vzorku nespecifikuje, laboratoř zhomogenizuje celý vzorek dodaný do laboratoře nebo jeho reprezentativní část (je-li dodané množství velké). Obvykle nám zákazníci zasílají vzorky v řádu jednotek až desítek gramů. K vlastní analýze je ale třeba jen nepatrný podíl tohoto množství. Větší množství se zpracovává jen z důvodu zajištění reprezentativnosti vzorku. Rostliny se zpracovávají suché, vysušené mírným teplem do stálé váhy, kdy ale stále obsahují cca 15% vlhkosti. K tomuto stavu vzorku se vztahuje i výsledek analýzy v rostlinném materiálu.

 • Právní aspekty analýzy rostlin konopí

 • Dle zákona o omamných a návykových látkách je za drogu obecně považována „rostlina konopí včetně vrcholíku“. Za drogu se nepovažují jen schválené odrůdy technického konopí, které mají obsah THC nižší než 1 %. Naše laboratoř má oprávnění se vzorky konopí manipulovat, ale musí vést záznamy o jejich původu a manipulaci s nimi. Proto musíme každého zákazníka požádat o uvedené informace: kdo vzorek předává, jeho množství a označení schválené odrůdy konopí (toto prohlášení je součástí tzv. Zakázkového listu, který musí každý zákazník, při doručení vzorku do laboratoře, vyplnit a podepsat).

  Z právních důvodů laboratoř společnosti AQUATEST a.s. vědomě nepřijímá k analýze vzorky konopí s vysokým obsahem THC.

 • Právní aspekty analýzy extraktu/tinktury z rostliny konopí

 • Množství extraktu/tinktury z konopí přijaté do laboratoře bude evidováno jako omamná látka. Laboratoř vyžaduje, aby zákazník doložil platné povolení k zacházení s návykovými látkami ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář: