CZ | EN

Aktuality

Praha umožňuje sběr jedlých olejů a tuků


Praha se připojuje k českým městům, která již sběr jedlých olejů a tuků umožňují. Sledujte s námi reportáž České televize!
Celý článek >

Ekologické odstranění nebezpečných odpadů z Frýdecko-Místecka


Pro zajištění havarijního stavu nelegálního skladu a odstranění 500 tisíc litrů nebezpečného odpadu ve Starém městě byla vybrána specializovaná…
Celý článek >

Získej poznatky z hydrologie, hydrogeologie a hydrochemie


Zajímá vás aktuální situace a kvalita životního prostředí? Přihlaste se na stáž do AQUATESTU! Zasvětíme vás do našich komplexních…
Celý článek >

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře


Zpracování odpadů, náhrada čistírny odpadních vod a kanalizace, vytápění obce, výroba elektřiny i výroba hnojiva, mohou být součástí jedné a…
Celý článek >

Recyklujeme solární panely


Recyklace solárních panelů má v cirkulární ekonomice svoji roli. Od roku 2009 se věnujeme výzkumu na poli recyklace a recyklujeme až 98 %…
Celý článek >

Cirkulární Česko


Nefandíme skládkování, není to chytré, není to budoucnost, a když se chce, tak recyklovat a využívat odpady jde i nyní.
Celý článek >

Přeměna odpadů na zdroje


Přihlášky uzavřeny, vítězové odměněni a zapsáni do síně slávy cirkularity v Česku!
Celý článek >

Přechod českého průmyslu k principům oběhového hospodářství?


Jaký je aktuální vývoj českého průmyslu a zahraničního obchodu? Bude se česká ekonomika řídit metodami cirkulární ekonomiky? To jsme…
Celý článek >